20.3.2017 0:05

Lahden kaupungin ympäristönsuojelumääräysluonnoksesta pyydetään mielipiteitä ja kommentteja

20.3. - 28.4.2017

Lahden rakennus- ja ympäristölupalautakunta on 14.3.2017 hyväksynyt luonnoksen Lahden kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiksi. Määräyksillä korvataan aiemmat Lahden kaupungin ja Nastolan kunnan ympäristönsuojelumääräykset.

Kaupunkilaisilta, yrityksiltä ja yhdistyksiltä pyydetään mielipiteitä ja kommentteja ympäristönsuojelumääräysluonnoksesta ja sen perusteluista 28.4.2017 mennessä. Mielipiteet ja kommentit lähetetään osoitteeseen ymparistopalvelut@lahti.fi tai Lahden ympäristöpalvelut, Askonkatu 2, 15100 Lahti.

Liite 1. Lahden kaupungin nykyisten ympäristönsuojelumääräysten ja luonnoksen vertailu.pdf

Liite 2. Nastolan kunnan 1.6.2009 hyväksytyt ympäristönsuojelumääräykset.pdf

Liite 3.  Lahden kaupungin ympäristönsuojelumääräyksien luonnos.pdf

Liite 4. Perusteluluonnos.pdf

Lisätietoja antaa ympäristönsuojelutarkastaja Juha Alaluukas, p. 050 539 1697, etunimi.sukunimi@lahti.fi.

 

20.3.2017

Rakennus- ja ympäristölupalautakunta

Lahden ympäristöpalvelut