Siirry suoraan sisältöön

19.6.2017 12:40

Kokeilemalla paras Rautatienkatu

Rautatienkadun itäpuolen jalkakäytävää on levennetty poistamalla parkkipaikat Hämeenkadun ja Harjukadun väliltä. Kyseessä on kokeilu, jolla ennen lopullista päätöstä testataan, miten levennetty jalkakäytävä käytännössä toimii.
Jalkakäytävälevennys ja terassi Rautatienkadulla

​Kokeilu auttaa selvittämään, millaisia hyötyjä ja haittoja levennyksellä on ja kuinka sitä hyödynnetään. Kaupunkilaisten ja kadun asukkaiden lisäksi yrittäjillä on arvokasta tietoa levennyksen vaikutuksista mm. omaan liiketoimintaan, asiakkaiden käyttäytymiseen ja laajemmin keskustan elinvoimaisuuteen.

Erilaiset näkemykset esille haastatteluissa

Me Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkijat kävimme haastattelemassa Rautatienkadun levennyksen varrella toimivia yrittäjiä kolme kertaa kokeilun aikana. Ennen kokeilun aloittamista osa odotti innolla sen tuomia mahdollisuuksia: somisteita, terasseja ja tapahtumia. Osa katsoi, ettei levennys oikeastaan haittaa tai hyödytä heitä mitenkään, mutta iloitsi muiden puolesta sen tuomista mahdollisuuksista. Osa yrittäjistä suhtautui kokeiluun kriittisesti. He kokivat parkkipaikkojen vähentymisen haittaavan omaa liiketoimintaa ja laajemminkin uhkaavan keskustan elinvoimaisuutta.

Yrittäjien suhtautuminen kokeiluun ei kovinkaan paljoa muuttunut kesän tai talven aikana. Positiivisesti ja neutraalisti suhtautuvien joukossa oli aistittavissa pientä pettymystä levennyksen visuaalisesta toteutuksesta. Istutukset ja penkit jäivät puuttumaan ja levennys muistutti pelottavasti pyörätietä. Levennyksen hyötyjen nähtiin liittyvän kävelyn helpottumiseen, kesä- ja talviterasseihin ja viihtyvyyden lisääntymiseen erilaisten somisteiden avulla.

Kriittisesti suhtautuvien joukossa oli myös niitä, jotka katsoivat, etteivät kokeilun alussa arvioidut haitat toteutuneet siinä määrin kuin he pelkäsivät. Asiakkaat löysivät liikkeeseen, vaikka kommentoivatkin parkkipaikkojen vähyyttä. Kadun kummankin puolen yritykset myös hyötyivät huoltoajon helpottumisesta levennyksen ansiosta.

 

Rautatienkatu ennen levennyskokeilua. Ylhäällä on kuva samasta paikasta levennyksen toteuttamisen jälkeen. 

Levennys vai parkkipaikat?

Viimeisellä haastattelukierroksella toukokuussa 2017 kysyimme yrittäjiltä, kumman vaihtoehdon he valitsisivat: levennetyn jalkakäytävän vai parkkipaikkojen palauttamisen. Haastatteluun osallistui 25 yrittäjää. Levennetyn jalkakäytävän valitsisi 14 yrittäjää, ja levennyksen muuttamista takaisin pysäköintipaikoiksi kannattaa kuusi yrittäjää. Lisäksi kahdelle yrittäjälle on oikeastaan ihan sama, kumpi vaihtoehto toteutuu, ja kolme yrittäjää esittää vaihtoehtoa, jossa levennetyllä puolella olisi myös muutamia parkkipaikkoja.

Kadun käyttäjät katsovat katua kukin omasta näkökulmastaan. Hyödyt ja haitat sekä toimivuus voivat merkitä ihmisille aivan erilaisia asioita: yrittäjille on tärkeää, että heidän näkemyksensä otetaan kehitettäessä huomioon samalla tavalla kuin asukkaidenkin. Keskustassa asioiva voi vaihtaa reittiä sen mukaan, miten paljon kokeilut ilahduttavat tai haittaavat omaa kulkemista. Yrittäjälle sen sijaan on oman liiketoiminnan ja asiakkaiden kannalta hyvinkin merkityksellistä, että kokeilujen vaikutuksiin voi varautua. Sen vuoksi kokeiluista toivottiin ennakkotietoa jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

 

Tekninen ja ympäristölautakunta käsittelee Rautatienkadun levennyskokeilua kokouksessaan tiistaina 20.6.2017.

 

Satu Parjanen

Työskentelen LUT Lahden yksikössä erikoistutkijana. Kestävän yrittäjyyden innovaatiot -hankkeen myötä olen päässyt sukeltamaan Lahden keskustan kehittämisen mielenkiintoiseen maailmaan.


Hilkka Laakso

Toimin LUT Lahden yksikössä projektikoordinaattorina. Kuljen mielelläni kävellen keskustassa, koska silloin ehdin nähdä myös yksityiskohtia ja pysähtyä halutessani katsomaan tarkemmin.

Yhdessä kehitämme Kestävän yrittäjyyden innovaatiot -hankkeessa ydinkeskustaa mottona "Meidän keskusta - yrittämällä paras yhteinen tila". Siinä kiteytyy se, että yrittäjillä on oma erittäin tärkeä roolinsa ydinkeskustan elävänä pitämisessä, ja yhteistyöllä voimme kaikki vaikuttaa siihen minkälaiseksi keskustan teemme.

 
 

Kommentit