Siirry suoraan sisältöön

15.2.2019 12:55

Lasten kokemukset kaupungista ovat tärkeitä

Kaupunkisuunnittelun tueksi tarvitaan ja halutaan tavallisten ihmisten tietoa kaupungistaan. Myös lasten kokemukset omasta ympäristöstään ovat merkittäviä. Tähän tarpeeseen pyrki osaltaan vastaamaan kysely, johon osallistui Renkomäen ja Kirkonkylän koulujen 5.- ja 6.-luokkalaisia.
Renkomäen koulun oppilaita kouluun kävelemässä.

​Suoraan kartalle merkittyjen vastausten perusteella selvitettiin, minkälaisia asioita kaupunkiympäristö tarjoaa lapsille, ja millä tavoin he kulkevat eri paikkoihin. Kysely tehtiin Lahden kaupungin ehdotuksesta, ja se oli samalla osa kirjoittajan opinnäytetyötä Lahden ammattikorkeakoulussa.

Tietoa lasten liikkumisesta

Toiveissa oli saada tietoa siitä, kuinka laajalla alueella lapset liikkuvat ja saavatko he liikkua yksin. Yksi merkki kaupunkiympäristön toimivuudesta ja turvallisuudesta on se, miten itsenäisesti lapset voivat liikkua. Tilanne on huono, jos lapset joutuvat elämään kuin akvaariossa, jolloin he pääsevät liikkumaan kodista vain vanhempiensa kanssa tai kyyditseminä.

Lisäksi haluttiin tietää, mitä lasten elinympäristö heille tarjoaa. Tällöin paljastuu, onko kaupunki ja oma asuinalue vain tylsä erämaa vai pystyykö siellä harrastamaan, pitämään hauskaa ja puuhaamaan mielekkäästi. Lasten kulkutapojen kysymisen avulla voidaan arvioida, tarjoaako kaupunkirakenne mahdollisuudet kestävään liikkumiseen.

Oppilaat merkitsivät reitit ja paikat kartalle

Oppilaita pyydettiin piirtämään kartalle oma koulumatkansa ja merkitsemään kaukaisimmat paikat, joihin he ovat kulkeneet ilman vanhempiaan. Lisäksi kysyttiin, missä paikoissa lapset harrastavat, viettävät aikaa kavereidensa kanssa tai missä heidän mielestään on kaunista. Samalla selvitettiin kulkevatko lapset paikkoihin yksin vai vanhempiensa kanssa, ja oliko kulkuvälineenä auto, bussi, pyörä vai omat jalat.

Esimerkkikysymys Lauri Käkelän toteuttamasta kyselystä: missä asti olet käynyt ilman aikuista?

Oppilailta kysyttiin esimerkiksi, kuinka itsenäisesti he saavat liikkua kaupungissa. Klikkaa kuva suuremmaksi.

Mitä saatiin selville?

Kyselyn tuloksena syntyi runsas määrä taulukoita, karttoja ja johtopäätöksiä, josta tässä muutamia havaintoja: Kyselyyn osallistuneet lapset saavat kulkea matkansa kouluun ja lähialueilleen pääasiassa itsenäisesti eli ilman tarvetta vanhempien valvonnalle. Lyhyet, muutaman kilometrin matkat kuljetaan kävellen tai pyöräillen. Tämä oli odotettu, mutta silti ilahduttava tulos. Toisaalta jos matkaa pidentyy esimerkiksi Lahden keskustaan asti, kulkuväline vaihtuu vanhempien tarjoamaan autokyytiin tai joskus linja-autoon.

Esimerkki aineistosta, jota kyselyllä saatiin.

Kartasta voi arvioida, millä alueilla kyselyyn vastanneet Renkomäen koulun oppilaat viettävät vapaa-aikaansa: omalla asuinalueellaan ja jonkin verran myös keskustassa. Klikkaa kuva suuremmaksi.

Vastauksissa näkyi, että lasten omat asuinalueet tarjoavat mahdollisuudet suurimpaan osaan lasten touhuista. Seuraavaksi eniten mahdollisuuksia tarjoaa Lahden keskustan alue. Samalla voidaan huomata joitakin alueita, jotka eivät tarjoa kyselyyn vastanneille lapsille juuri mitään. Liiallisia johtopäätöksiä ei kuitenkaan yksittäisen tai suppean kyselyn perusteella kannata tehdä. Erilaisilta ikäryhmiltä tai toisenlaisen alueen koulun oppilailta tulisi luultavasti ilmi erilainen jako siinä, kuinka paljon asioita oma asuinalue ja kaupungin keskusta tarjoavat.

Yhteenvetona kyselyn tuloksista voidaan vaivihkaa rintaa röyhistäen sanoa, että Lahti on hyvä kaupunki, jossa lapset voivat omassa lähiympäristössään liikkua itsenäisesti ja kestävällä tavalla. Toki tämänhän kaupungin asukkaat jo tiesivät.

Tutustu opinnäytetyöhön

Tuloksiin voi tutustua tarkemmin opinnäytteestäni. Toteutettu kysely ei ollut laatuaan ensimmäinen: muutama vuosi aiemmin Aino Leskinen teki Aalto-yliopistossa diplomityön, jonka osa oli samankaltainen kysely Lahdessa eri kouluille.

Lauri Käkelä (2018) Lasten liikkuminen ja tarjoumat Lahdessa: PehmoGIS-kysely Renkomäen ja Kirkonkylän kouluilla

Aino Leskinen (2015) Kaupunki lasten kokemana


 Lahden ammattikorkeakoulun opiskelija Lauri Käkelä.
Lauri Käkelä
Kirjoittaja opiskelee vielä hetken Lahden ammattikorkeakoulussa energia- ja ympäristötekniikkaa yhdyskuntasuunnittelun linjalla.


 
 

Kommentit