Siirry suoraan sisältöön

20.10.2017 18:00

Mitä se osallistuminen muka vaikuttaa?

Otsikon kysymyksen kuulee silloin tällöin, ja harmillisesti sitä seuraa välillä turhautunut tuhahdus ”ne asiat on jo kuule päätetty muualla”. Mitä tuohon nyt sitten vastaisi?
Lapsen kommentti metsästä

​Esimerkiksi asemakaavoista päättävät yhdessä vaaleilla valitsemamme päättäjät – niin demokratia toimii. Päätöksentekoa edeltää kuitenkin suunnittelu. Suunnittelija on yleensä ärhäkän tuhahduksen kuullessaan harmissaan: työ on todennäköisesti kesken ja hänellä tarve selvittää ihmisten mielipiteitä ja kerätä ideoita.

Ihailtava osa lahtelaisista osallistuukin, kertoo mielipiteensä ja auttaa näin suunnittelussa. Miten se on vaikuttanut? Kokosimme muutamia nostoja, jotka avaavat asiaa.

1. Mitä Tapanilaan vanhainkodin tilalle?

Tapanilan vanhainkoti oli jäämässä pois käytöstä, joten järjestimme alueella varhaisessa vaiheessa työpajan ja kävelykierroksen lähialueen asukkaille. Osallistujat pääsivät ideoimaan ja kommentoimaan alustavaa kaavahahmotelmaa.

Kaavoitusarkkitehti Markus Lehmuskoski summaa, että saatujen kommenttien perusteella lopullinen kaava muotoutui lopulta huomattavasti väljemmäksi ja vihreämmäksi. Siinä säästettiin enemmän puustoa, lähiympäristön polkuja ja virkistysalueita ja osoitettiin alueet leikkipaikoille ja asukkaiden yhteiseen käyttöön.

2. Vahva viesti Renkomäestä

Esittelimme Renkomäessä järjestetyissä asukasilloissa Lakkitehtaantien itäpuolen alustavia kaavaluonnoksia. Halusimme herättää keskustelua ja selvittää asukkaiden mielipiteitä uudesta asuinalueesta.

Suunnitteluinsinööri Carita Uronen kertoo, että erityisesti esiin nousi huoli Lakkitehtaantien ja Renkomäen väylän suurista ajonopeuksista ja koululaisten turvallisuudesta. Asukkailta saatiin hyviä ehdotuksia liikenneratkaisuihin, ja niitä lähdettiin tutkimaan. Kaavoitustyö on vielä kesken, mutta asemakaavassa ja katusuunnittelussa pyritään löytämään ratkaisuja ajonopeuksien hillitsemiseen ja liikenneturvallisuuden parantamiseen.

3. Koko kaupungin suunnitelma yhteistyöllä

Laaja joukko lahtelaisia oli mukana Lahden yleiskaavan laadinnassa vuosina 2013–2016. Mukaan pääsi osallistumalla kyselyihin ja tapaamisiin sekä eri puolilla lahtea järjestettyihin työpajoihin eli Oma Lahti -iltoihin.

Niistä saatiin runsaasti tietoa siitä, miten eri puolella asuvat lahtelaiset kokevat ympäristönsä. Yhdessä määritellyt tavoitteet kirjattiin yleiskaavan selostukseen, joka kertoo, millaista Lahtea tavoittelemme. Yleiskaavakartalla työpajojen tulokset näkyivät esimerkiksi pyöräreittilinjauksina.

Myös lapset ja nuoret olivat mukana yleiskaavatyössä. Neljän eri koulun oppilaat osallistuivat kertomalla koulureiteistään ja itselle tärkeistä paikoistaan. Samalla kartoitettiin päiväkotien ja koulujen käyttämät lähiluontoalueet. Tämän ansiosta suunnittelussa pystyttiin ottamaan paremmin huomioon lasten itsenäinen liikkuminen ja lapsille tärkeät paikat kaupungissa. Yleiskaavan yhteyteen kirjattiin lapsiystävälliset suunnitteluohjeet koulujen läheisille alueille.

Kävelykierros Tapanilakodin alueella

Kuvassa ollaan kävelykierroksella Tapanilakodin alueella. Kuva tekstin alussa taas on palaute, jonka saimme eräältä lapselta Laulurastaantien puiston kaavasta.

4. Lasten näkökulma metsään

Ennen kuntaliitosta Nastolassa selvitettiin sopivia paikkoja täydennysrakentamiselle. Rivitalotontille sopivaksi nähtiin silloin paikka, joka on Laulurastaantien puistossa sijaitsevan pienen metsän kohdalla. Nastolan kaavaillassa keväällä 2017 esittelimme vanhoja suunnitelmia ja Laulurastaantien puiston kaavahanketta.

Kuntien yhdistymisen jälkeen puistoaluetta ei ole enää pakottavaa tarvetta muuttaa asumiseen. Merkittävää oli, että tätä vaihtoehtoa tukivat myös lähitalojen asukkaiden kaavaillassa esittämät ajatukset. He pitivät metsää tärkeänä ja katsoivat, että uusi rakentaminen vähentäisi alueen viihtyisyyttä ja lisäisi pysäköintipaikkaongelmia. Carita Uronen sanoo olevansa erityisen tyytyväinen, että kaavaillassa oli mukana ilahduttavan aktiivisia lapsia. Heiltä sai palautetta, joka auttoi ymmärtämään aluetta lasten näkökulmasta. Laulurastaantien puisto päätettiin jättää tulevaisuudessakin puistoksi.

Tarjolla eri tapoja osallistumiseen

Aina osallistumisen tuloksia ei ole helppo osoittaa yksiselitteisesti, vaikka panos ei mene hukkaan. Eri osapuolilta saatu tieto saattaa vahvistaa aiempia ajatuksia ja muokata ajattelua pitkällä aikavälillä. Välillä on vaikeaa jäljittää, mistä yksittäinen idea on alun perin peräisin.

Tänäkin syksynä voit osallistua useammilla tavoilla. Olet tervetullut järjestämiimme asukasiltoihin ja työpajoihin. Verkossa voit osallistua sosiaalisessa mediassa kommentoimalla, karttakyselyihin vastaamalla tai vaikka lataamalla puhelimeesi Porukka-sovelluksen. Voit aina myös olla yhteydessä kaupunkisuunnittelun väkeen ja tulla tapaamaan meitä.

vuorovaikutussuunnittelija Henrik Saari 

Henrik Saari
kirjoittaja on vuorovaikutussuunnittelija, joka saa työssään tavata vuodessa satoja lahtelaisia.

 
 

Kommentit