Siirry suoraan sisältöön

15.8.2016 15:30

Aluejohtokunta arvioitu hyväksi toimintamalliksi

Lahden ja Nastolan yhdistymisen väliarviointi esiteltiin kaupunginhallitukselle 15.8. Arvioinnin mukaan yhdistymisen onnistumisia ovat etenkin kaupungin uusi johtamisjärjestelmä ja Nastolan aluejohtokunnan toiminnan käynnistyminen. 

Kuntien yhdistymisen arviointi tehtiin nyt kolmatta kertaa. Tulokset on saatu Muutospuntari-kyselytutkimuksella ja haastatteluilla. Muutospuntari on kohdennettu luottamushenkilöille ja kaupungin työntekijöille.

Arviointi seuraa viittä eri kehittämisteemaa.  Osa seurattavista kokonaisuuksista, kuten Lahden uusi strategia, on valmistunut ja osa on edelleen työn alla. Arviointi tukee muutoksen johtamista ja sen tuloksia käsitellään kaupunginhallituksen lisäksi mm. valtuuston iltakoulussa ja luottamushenkilöiden työpajassa.

Uusista toimintamalleista suuria odotuksia

Lahden ja Nastolan yhdistyessä haluttiin löytää molempien kuntien parhaat käytännöt sekä ottaa käyttöön uusia toimintamalleja. Arviointikyselyn ja haastatteluiden mukaan erityisesti uusista toimintamalleista halutaan näyttöjä. Valtuustotasolla toivottiin lisää tietoa toimintamallien käyttöönotosta ja henkilöstön osalta koettiin, että hyvät käytännöt ovat olleet pääosin vanhan Lahden toimintatapoja.

Onnistuneiksi koetut johtamisjärjestelmä ja aluejohtokunta on määritelty jo kuntien yhdistymissopimuksessa. Arvioinnin johtopäätösten mukaan muutoksessa haasteena onkin toimintamallien konkretisointi ja näkyväksi tuominen.

Lahden ja Nastolan yhdistymisen arviointia tehdään yhdistymissopimuksen mukaisesti vuoteen 2020.