Siirry suoraan sisältöön

15.6.2016 14:45

Asemakaavojen nähtävilläolot kesäaikana

Pelkästään kesälomakaudeksi eli ajanjaksoksi juhannuksesta heinäkuun loppuun ei aseteta kaavoja kuultavaksi tai nähtäville. Tarkoitus on turvata osallisten ja viranomaisten mahdollisuudet kommentoida kaavahankkeita.

Joidenkin kaavatöiden kohdalla luonnosvaiheen kuuleminen tai kaavaehdotusvaiheen nähtävilläolo alkavat jo ennen juhannusta. Tällöin kuulemis- tai nähtävilläoloaikaa on pidennetty niin, että kommentointiaikaa on myös kesälomakauden jälkeen elokuussa.

Teknisessä ja ympäristölautakunnassa 13.6.2016 käsitellyt asemakaavatyöt tulevat nähtäville vasta 4.8.–5.9.2016 väliseksi ajaksi.

Kaupunginvaltuusto käsittelee Lahden läntisten osien osayleiskaavaa kokouksessaan maanantaina 27.6.2016, jolloin esityslistalla on päättäminen yleiskaavan hyväksymisestä.

Nähtävillä olevat kaavat