Siirry suoraan sisältöön

2.6.2016 13:25

Asuntokunnat ja asuinolot Lahdessa vuonna 2015

Lahdessa oli vuoden 2015 lopussa 61 930 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 457 asuntokunnalla.  Asuntokuntien määrän kasvu johtuu sekä väkiluvun että yksinasuvien määrän kasvusta.

Yhden hengen asuntokuntia oli 29 671 eli lähes puolet kaikista asuntokunnista. Määrä kasvoi vuodessa 482 asuntokunnalla. Yhden hengen talouksien osuus on suuri kaupungeissa, joihin muuttaa paljon nuoria opiskelun tai työn vuoksi. Myös eläkeikäisten suuri määrä lisää yhden hengen asuntokuntien osuutta. Yhden hengen asuntokuntia oli suhteellisesti eniten (70 %) asuntokunnissa, joissa asuntokunnan vanhin henkilö oli alle 25-vuotias. Kun asuntokunnan vanhin oli yli 75-vuotias, oli yksin asuvien osuus 63 %.

Kahden hengen asuntokuntia oli 19 818 eli liki kolmannes talouksista. Määrä kasvoi vuodessa 83 asuntokunnalla. Yli kahden hengen asuntokuntien määrä laski vuoden 2015 aikana 108 asuntokunnalla. Suhteellisesti eniten väheni kuuden hengen talouksien määrä.

Asukasta kohden asuintilaa 39

Asuntokuntien keskikoko pienenee jatkuvasti, vuoden 2015 lopussa se oli vain 1,9. Asuntokuntien koon pienenemisen myötä asumisväljyys kasvaa. Lahdessa asuntokunnalla oli keskimäärin käytössään asuinpinta-alaa 74 m². Jokaista asukasta kohden oli asuintilaa keskimäärin 39 m². 

Asuntokunnista 7 % asui ahtaasti

Ahtaasti asui 4 242 asuntokuntaa ja 17 158 lahtelaista. Ahtaasti asuminen kasvaa asuntokuntien koon kasvaessa. Ahtaasti asuva on asuntokunta, jossa on enemmän kuin yksi henkilö huonetta kohden. Yksin asuvaa henkilöä ei siis katsota ahtaasti asuvaksi. Ahtaasti asui kahden hengen asuntokunnista vain muutama prosentti, kolmen hengen asuntokunnista hieman yli 10 % ja neljän hengen asuntokunnista jo liki kolmannes. Vähintään viiden hengen talouksista lähes kaksikolmasosa asui ahtaasti.

2000-luvulla Lahdessa ahtaasti asuvien asuntokuntien määrä laski noin 1 700 ja ahtaasti asuvien asukkaiden määrä 6 600. Asuintilan kasvu asukasta kohti oli 5 m².

 Asuintilaa enemmän kuin vertailukaupungeissa

Suomen kymmeneen suurimpaan kaupunkiin verrattuna Lahdessa oli keskimääräistä enemmän yhden hengen asuntokuntia ja talouksien keskikoko oli keskimääräistä pienempi. Sen myötä ahtaasti asuvien osuus jäi alhaisemmaksi ja jokaista asukasta kohden oli enemmän asuintilaa kuin vertailukaupungeissa keskimäärin.

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 –raportti

Aikaisemmin ilmestyneet tilastojulkaisut

Lisätietoja:
Irja Henriksson
tutkija
irja.henriksson@lahti.fi
p. 050 398 5148
Lahden kaupunki
Tekninen ja ympäristötoimiala