Siirry suoraan sisältöön

20.12.2018 10:15

Avoimuus ja yhteisöllisyys puhuttivat Lahden mainekeskustelussa

Keskusteluun osallistuneet toivovat, että kaupunkilaiset otetetaan mukaan päätöksentekoon ja kaupungin kehittämiseen varhaisemmassa vaiheessa. Keskustelutilaisuus koettiin merkitykselliseksi ja vastaavia tilaisuuksia toivottiin jatkossa lisää.
Illallinen taivaan alla -tapahtuma Lahden torilla.

Lahden kaupunki halusi saada syvempää ymmärrystä siitä, miksi ilmapiiri ja tutkimukset viittaavat siihen, että Lahdessa on paljon tyytymättömyyttä. Kutsuimme monipuolisen joukon eri ikäisiä ja eri lähtökohdista tulevia asukkaita keskustelemaan mistä tyytymättömyys kumpuaa ja mistä siinä pohjimmiltaan on kyse. Tiistaina 11.12. järjestettyyn Lahti - maineensa veroinen? -keskustelutilaisuuteen oli kutsuttu mm. päättäjiä, kaupungin asiantuntijoita, järjestöjen edustajia, asukkaita, yrittäjiä, nuoria ja eläkeläisiä.

Kukaan ei halua olla sivustakatsojana omassa kaupungissaan

Keskustelu liikkui laajalla skaalalla, mutta tietyt teemat toistuivat kaikissa ryhmissä. Keskustelujen pohjalta tulkitsimme, että tyytymättömyys ei liity yksittäiseen asiaan, vaan asia on monitahoinen. Lahtelaisten tyytymättömyys on oikea, olemassa oleva ilmiö, mutta vaikeasti määriteltävissä. Sitä kuvailtiin hähmäiseksi tunnetilaksi. Kokemukset ovat henkilökohtaisia ja tyytymättömyyden syyt moninaisia.

Harvoin kukaan on 100 % tyytymätön, mutta tyytymättömyys voi kroonistua, jos kokee ettei tule kuulluksi, tai kokee ettei kuulu laajempaan yhteisöön. Suhtautuminen Lahteen on kuin suhtautuminen omiin vanhempiin – kritiikki on rankkaa, mutta rakkaudella annettua. Moni lahtelainen on myös ylpeä Lahdesta ja viihtyy kotikaupungissaan.

Yhteisöllisyys, omasta kuplasta ulos murtautuminen ja eri tavoilla ajattelevien ihmisten kohtaaminen koettiin avainasioiksi. Meidän pitäisi oppia ymmärtämään ja tukemaan toisiamme vaikeuksista huolimatta. Tunne siitä kuullaanko minua ja miten minut kohdataan, sekä kokemus yhdenvertaisuudesta ovat tärkeitä.

Päättäjät ja virkamiehet koetaan etäisenä

Kaupungin palvelut eivät juurikaan nousseet tyytymättömyyskeskustelussa esiin. Lahden kaupungilta toivottiin viestinnän avoimuutta ja asukkaiden mukaan ottamista päätöksentekoon ja kaupungin kehittämiseen varhaisemmassa vaiheessa. Muuten vaarana on tunne näennäisvaikuttamisesta; että asiat on jo päätetty siinä vaiheessa, kun ne tuodaan esille.

Isompana ongelmana koettiin päättäjien ja virkamiesten etäisyys. Osa keskustelijoista koki, että kaupungin edustajat ovat vaikeasti tavoitettavissa. Myös kommunikaatiotyylissä on ajoittain toivomisen varaa. Omaan kysymykseen tai ehdotukseen saatu vastaus voi tuntua tylyltä tai ylimieliseltä. Kun asukas lähestyy kaupunkia, hän ei saisi tuntea itseään vähätellyksi tai väistetyksi.

Palaute tilaisuudesta oli hyvää ja tilaisuus koettiin tarpeelliseksi

Illan päätteeksi kerätyn palautteen viesti oli, että keskustelu koettiin merkitykselliseksi ja vastaavia tilaisuuksia toivottiin jatkossa lisää. Erätauko-menetelmässä pääosassa on rakentava keskustelu. Ihmiset pitivät selkeistä pelisäännöistä, jotka antoivat tilaa kaikkien mielipiteille ja toisten kuuntelemiselle. Haastavasta aiheesta huolimatta, tilaisuudessa koettiin olevan avoin ja iloinen henki. Virkamiehet ja luottamushenkilöt saivat positiivista palautetta aktiivisesta mukanaolosta ja vetäjät innostuneisuudesta.

Tilaisuus pohjautui Sitran kehittämään Erätauko-menetelmään, jossa pääpano on dialogissa ja rakentavan keskustelun aikaansaamisessa. Tarkoitus on kuunnella kanssakeskustelijoiden näkemyksiä ja laajentaa ymmärrystä käsillä olevasta aiheesta. Dialogin tuottama ymmärrys luo pohjaa tulevalle kehittämistyölle ja päätöksenteolle.

Erätauko
Yhteenveto Lahti - maineensa veroinen? -keskustelutilaisuudesta
Osallistu ja vaikuta