Siirry suoraan sisältöön

28.9.2016 12:00

Bussimatkustajia entistä enemmän Lahdessakin

Lahden seudun liikenteen matkustajamäärä on noussut kuusi prosenttia Waltti-kortin käyttöönoton jälkeen.
Linja-auto Nastolassa.

Lahden kaupungin joukkoliikennelogistikko Kim Venesjärvi arvioi matkustajamäärän jatkavan maltillisena kasvuaan kuten muillakin kaupunkiseuduilla.

Waltti on valtakunnallinen lippu- ja maksujärjestelmä, joka on tällä hetkellä käytössä 12 kaupungissa ja lisäksi Iisalmen kaupunkiliikenteessä. Samoin Waltti on toiminnassa kolmen ELY:n: Keski-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon ELY:n alueella. Waltti-matkakortteja on asiakkaiden käytössä yli 200 000.

Kaupunkien yhteistyö Waltti- lippu- ja maksujärjestelmien toteuttamisessa on tuonut kaikille kustannussäästöjä ja mahdollistanut lippujen yhteensopivuuden eri kaupunkiseuduilla.

Liikenne- ja viestintäministeriö on ilmoittanut luopuvansa Waltin osakkuudesta. Liikenneviraston osuus Waltista on 10 prosenttia ja kolmea kaupunkia varten varatut osakkeet (4 %) ovat myös Liikenneviraston hallussa. Osakkaan irtautuminen tapahtuu normaalilla tavalla osakassopimuksen irtisanoutumispykälän mukaisesti ja tarkoittaa, että yhtiö lunastaa Liikenneviraston osakkeet.

Joukkoliikenteen matkustajamäärät nousussa

Keskisuurissa kaupungeissa joukkoliikenteen matkustus on ollut huimassa nousussa. Matkustajamäärän kasvuluvut alkuvuonna 2016 verrattuna alkuvuoteen 2015 ovat Kuopiossa + 17 %, Oulussa 11,5 %, Jyväskylässä 9 % ja Joensuussa 7 %. Kaupungit ovat tehneet määrätietoista kehittämistyötä joukkoliikenteen palvelutason, lippujärjestelmän, lippujen ostamisen helppouden sekä matkustajien tiedonsaannin kehittämiseksi.

Waltti on ennen kaikkea viranomaisen toiminnanohjausjärjestelmä, jolla liikennettä hallinnoidaan. Liikenteen suunniteltu toteutus sekä toteutuneiden matkojen rekisteröinti tuottavat viranomaiselle tarvittavat tiedot liikenteen palvelutason kehittämiseen sekä lipputulojen ja muiden joukkoliikenteen rahavirtojen hallinnointiin.

Waltti-järjestelmä on tällä hetkellä ainoa järjestelmä, joka pyrkii liikennekaaren tavoitteiden mukaiseen yhteensopivuuteen. Waltin valmistelutyö tunnistepohjaisen lippu- ja maksujärjestelmän luomiseksi mahdollistaa lippuyhteistyön eri toimijoiden kanssa ja tuottaa avointa dataa eri osapuolten hyödynnettäväksi omassa liiketoiminnassaan.

Lippuyhteistyö, jossa mahdollistetaan kulku ovelta ovelle yhdellä lipputuotteella, tullaan toteuttamaan ja pilotoimaan jo syksyn aikana.

Lisätiedot

joukkoliikennelogistikko Kim Venesjärvi
kim.venesjarvi(at)lahti.fi, p. 050 320 0101
Lue lisää Waltti-kortista