Siirry suoraan sisältöön

13.9.2016 11:35

Jaostojen päätökset 12.9.2016

Konserni- ja tilajaosto esittää määrärahaa stadionsuunnitteluun ja hyväksyi Ladecin jatkorahoituksen. Elinvoima- ja työllisyysjaostossa käsiteltiin mm. työllistämisen painopisteitä.

Konserni- ja tilajaoston päätökset

Jaosto kannattaa selvitystä Urheilukeskuksen stadionin kehittämisestä myös edustusjalkapallon tarpeet huomioivana kokonaisuutena. Vuoden 2017 talousarvioon esitetään määrärahan varaamista sekä Urheilukeskuksen stadionin kehittämissuunnitteluun että Kisapuiston katsomorakennuksen suunnitteluun kustannusarvioineen. Suunnitelmien perusteella voidaan tehdä päätökset jatkotoimenpiteistä sekä mahdollisesta toteuttajan ja rahoittajan kilpailuttamisesta Kisapuiston katsomohankkeeseen.

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n rahoittajakunnat Lahti, Hollola ja Orimattila ovat neuvotelleet tarkistuksen kehitysyhtiön rahoittajasopimukseen. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen mukaan Ladecin rahoitusosuutta lasketaan porrastetusti kahden seuraavan vuoden aikana, jotta Ladecin toiminta ehditään sopeuttaa muutokseen. Lahden kaupungin osalta rahoitusosuuden pieneneminen on noin 260 000 euroa vuodelle 2017.

Konserni- ja tilajaosto päätti kaikki asiat esityslistan mukaisesti.

Lisätietoja:
kehityspäällikkö Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895
toimitilajohtaja Mauri Koistinen, p. 050 65 862

Elinvoima- ja työllisyysjaostonpäätökset

Lahden kaupungin työllisyystoimia kohdistetaan vuonna 2017 nuoriso-, pitkäaikais- ja rakennetyöttömyyden ennaltaehkäisyyn ja vähentämiseen. Kärkihankkeita ovat nuorisotakuun toteuttaminen yhteistyössä koulutusorganisaatioiden ja elinkeinoelämän kanssa sekä pitkäaikaistyöttömyyden torjunta.

Jatkossa korostetaan erityisesti työllisyystoimien vaikuttavuutta ja saavutettuja työllistymistuloksia. Toimintaa tehostetaan tiiviissä yhteistyössä Lahden kaupungin, TE-toimiston ja vuoden 2017 alussa perustettavan Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän kesken. Työllisyystoimissa otetaan huomioon asiakaslähtöisyys ja toiminnan tehostamisella saavutettavat säästöt työttömyyden perusteella maksetuissa etuuksissa.

Kaupungin koko työllisyysmääräraha on esityksen mukaan bruttomääräisesti noin 23 miljoonaa euroa, josta valtionosuustavoitteeksi asetetaan noin miljoona euroa. Määräraha-arvioissa epävarmuutta tuovat todennäköiset valtionosuuksien leikkaukset sekä valtion tiukentuvat työllisyyslinjaukset.

Jaoston kaikki jäsenet olivat paikalla lukuun ottamatta Milla Bruneauta, jota kokouksessa edusti varajäsen Helena Salakka ja Jetta Laaksoa, jota kokouksessa edusti varajäsen Riikka Raaska. Elinvoima- ja työllisyysjaoston asiat päätettiin esityslistan mukaisesti.

Lisätietoja:
jaoston puheenjohtaja Jarkko Nissinen, p. 040 501 5995
kaupunkikehitysjohtaja Olli Alho p. 040 595 4543
yhteysjohtaja vs. Sirkku Huisko, p. 050 381 1920
työllisyysasioiden päällikkö Sami Kuikka, p. 050 398 5411