Siirry suoraan sisältöön

23.8.2016 8:25

Elinvoima- ja työllisyysjaosto 22.8.2016

Jaosto hyväksyi osaltaan Lahden kaupunkiseudun kilpailukykystrategian. Jaostossa käsiteltiin myös muun muassa Lahden kaupungin elinvoima- ja kilpailukykypalveluiden vuoden 2017 talousarvio.

​Elinvoima- ja työllisyysjaosto esittää Lahden kaupunginhallitukselle kilpailukykystrategian hyväksymistä. Lisäksi jaosto pyytää Hollolaa ja Orimattilaa käsittelemään kaupunkiseudun strategian omissa luottamuselimissään.

Lahden kaupunkiseudun kilpailukykystrategiassa määritellään alueen yhteinen näkemys kilpailukyvyn kehittämisestä ja tarvittavat prosessit muutoksen aikaansaamiseksi. Strategiassa nostetaan kaupunkiseudun elinkeinopolitiisiksi vahvuuksiksi kolme ydinteemaa: kiertotalous, muotoilu ja digitalisaatio sekä liikunta ja elämykset. Kilpailukykystrategialle perustetaan johtoryhmä, joka linjaa alueen kilpailukykypolitiikan toteuttamista.

Jaostossa hyväksyttiin lisäksi Lahden kaupungin elinvoima- ja kilpailukykypalveluiden sekä työllisyyspalveluiden talousarvio vuosille 2017–2019 ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2017. Elinvoima- ja kilpailukykypalveluiden toiminnassa painotetaan ensi vuonna kaupunkikonsernin elinkeinomyönteisyyden sekä kaupungin eri toimijoiden välisen vuorovaikutuksen lisäämistä.

Kaupungin työllisyystoimia kohdistetaan nuoriso-, pitkäaikais- ja rakennetyöttömyyden ennaltaehkäisyyn sekä vähentämiseen. Kärkihankkeita ovat nuorisotakuun toteuttaminen yhteistyössä koulutusorganisaatioiden ja elinkeinoelämän kanssa sekä pitkäaikaistyöttömyyden torjunta.

Jaoston kaikki jäsenet olivat paikalla ja asiat päätettiin esityslistan mukaisesti lukuun ottamatta pykälää 62, jossa esittelijä muutti esitystään siten, että elinvoima- ja työllisyyspalveluiden vuoden 2017 toimintakate on toimialoille annetun raamin mukainen -8 278 000€.

Lisätietoja:

kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta, p. 050 638 95
jaoston puheenjohtaja Jarkko Nissinen, p. 040 501 5995
strategiapäällikkö Sirkku Huisko, p. 050 381 1920