Siirry suoraan sisältöön

3.6.2016 13:35

Etsitkö töitä ja uusia haasteita?

Lahden kaupunki rekrytoi jatkuvasti uusia ammattilaisia ja osaajia. Tällä hetkellä avoinna ovat mm. yhteysjohtajan ja henkilöstöpäällikön paikat.

​Lahden kaupungilla on lähes 6500 työntekijää. Kaupungin henkilöstö huolehtii mm. terveys- ja sosiaalipalveluiden sekä opetus-, kulttuuri- ja liikuntapalveluiden tuottamisesta kaupunkilaisille.

Kaupungilla on tarve erityisesti lähihoitajille, sairaanhoitajille, lääkäreille ja sosiaalityöntekijöille. Rekrytointitarve on suuri myös perhepäivähoitajille, erityisopettajille ja nuoriso-ohjaajille. Avoimista työpaikoista ilmoitetaan Kuntarekry-verkkopalvelussa.

Avoimena on mm. yhteysjohtajan ja henkilöstöpäällikön paikat.

Yhteysjohtaja vastaa kaupungin edunvalvonnasta ja yhteydenpidosta sidosryhmiin sekä toimii kaupunginhallituksen toimialalla elinvoima- ja kilpailukykypalvelut -vastuualueen johtajana. Tärkeimpinä tehtävinä ovat kaupungin edunvalvonnasta vastaaminen ja kaupungin elinvoiman kehittäminen, vastuualueen toiminnan johtaminen ja kehittäminen, kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaoston päätösvalmistelusta vastaaminen sekä paikallinen, kansallinen ja kansainvälinen sidosryhmätyö.

Lisätiedot ja haku Kuntarekryssä.

Henkilöstöpäällikkö vastaa sivistystoimialan henkilöstöpäällikköpalveluista. Henkilöstöpäällikön tehtävänä on osaltaan auttaa esimiehiä menestymään omassa tehtävässään. Henkilöstöpäällikön perustehtäviin kuuluvat palvelussuhdeasiat, työhyvinvointi ja henkilöstön kehittäminen.

Lisätiedot ja haku Kuntarekryssä.