Siirry suoraan sisältöön

20.5.2016 10:25

Viisi huipputyöryhmää mukaan Hennalan ideakilpailuun

Hennalan entistä varuskunnan harjoituskenttäaluetta asuinalueeksi ideoivaan arkkitehtuurikilpailuun haki yli 30 työryhmää. Ilmoittautuneiden joukko oli korkeatasoinen, ryhmillä on runsaasti monipuolista näyttöä onnistuneista aiemmista töistä. 
Kuva Hennalan kilpailualueesta.

​Kilpailuun valittiin seuraavat viisi kaupunkisuunnittelussa Suomen huippuihin kuuluvaa arkkitehtitoimistoa: Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi Tikka Oy, Huttunen – Lipasti – Pakkanen Oy, Kangas & Vuorinen Arkkitehdit Oy, Serum arkkitehdit Oy ja Verstas Arkkitehdit Oy.  Kaikissa työryhmissä on mukana myös maisema- ja liikennesuunnittelijoita sekä muita asiantuntijoita. Valinnan teki Senaatti-kiinteistöjen, Lahden kaupungin ja SAFA:n edustajista koostuva kilpailun tuomaristo. 

Kiinteistökehityspäällikkö Olli Kantanen Senaatti-kiinteistöistä kertoo ilahtuneensa Hennalan suunnittelun herättämästä mielenkiinnosta ja erityisesti kilpailuun halukkaiden työryhmien korkeasta tasosta.  Monta mielenkiintoista ja hyvää työryhmää jäi myös valitsematta, koska määrä oli etukäteen rajattu viiteen.

Kilpailutehtävänä on ideoida historiallisen kasarmiympäristön länsipuolelle omaleimainen asuinalue, joka on toteutettavissa vaiheittain.   Kilpailualueena on 30 hehtaarin suuruinen rakentamaton harjoituskenttäalue, jonka omistaa valtio. Pääosa suunniteltavasta rakentamisesta on asuntoja, kaikkiaan noin 100 000 k-m2. Alueen länsiosassa oleva Halkomäki säilytetään virkistysalueena ja ulkoilureittien suunnittelu alueelle on osa kilpailutehtävää. Alueen rakentaminen voi alkaa ensi vuosikymmenellä.

Projektipäällikkö Pirkko-Leena Jakonen Lahden kaupungilta korostaa, että suunnitelmien soveltuvuus vaiheittaiseen toteutukseen on oleellinen osa kilpailutehtävää, koska alueen toteuttaminen tulee kestämään pitkään ja on tärkeää, että ensimmäisetkään muuttajat eivät koe asuvansa jatkuvalla rakennustyömaalla.  Alueen ilmeessä ja identiteetissä tulee näkyä sijainti kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Hennalan kasarmialueen osana.

Ideakilpailun järjestävät Senaatti-kiinteistöt ja Lahden kaupunki yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n kanssa.  Kilpailuehdotusten tekoon on aikaa 15. syyskuuta saakka, jonka jälkeen saapuneet ehdotukset tulevat myös nettiin nähtäville.  Voittaja valitaan vuoden loppuun mennessä.  Voittajatyö tulee toimimaan jatkosuunnittelun ja asemakaavoituksen pohjana.

 

Lisätietoja:

Kilpailun nettisivut http://lahtiuudistuu.fi/hennala/arkkitehtuurikilpailu-2016/

Kilpailun sihteeri, Hennalan kehittämisen projektipäällikkö Pirkko-Leena Jakonen, Lahden kaupunki  p. 044 416 3503, sp. pirkko-leena.jakonen@lahti.fi