Siirry suoraan sisältöön

25.1.2018 14:15

Hennalan länsiosassa rakennetaan hulevesijärjestelmää

Hennalassa alkaa tammikuun lopulla hulevesijärjestelmän rakentaminen Hennalankadun ja junaradan eteläpuolella rakentamattomalla alueella.  Alueelle tehdään uusi hulevesien luonnonmukainen käsittelyjärjestelmä, joka käsittää mm. biosuodatusaltaita ja uuden ojauoman. 

​Hulevesitöitä tehdään valtion omistamalla alueella, joka tullaan myöhemmin kaavoittamaan asuinalueeksi.  Alueen suunnittelusta oli ideakilpailu vuonna 2016 ja nyt tehtävät hulevesiuomat ja -altaat rakennetaan siten, että ne tulevaisuudessa ovat osa asuinalueen ympäristöä.  Työstä vastaa Lahti Aqua.

Työt alkavat puiden kaadolla tulevien uomien ja altaiden kohdalla.  Kaivumaat siirretään samalla alueella pääosin tuleville puistoalueille.  Alueella olevat ulkoilureitit säilyvät käytössä koko työn ajan lyhyitä katkoksia lukuun ottamatta.

Uuteen hulevesien käsittelyjärjestelmään tullaan johtamaan osa keskustan hulevesistä osana Hulevesien hallintaa kustannustehokkailla hybridiratkaisuilla -hanketta. Se on yksi vesien- ja merenhoidon toimeenpanoa edistävän hallitusohjelman kärkihankkeista ja ympäristöministeriö on myöntänyt sen toteuttamiseen valtionavustusta.

Hennalaan rakennettavassa järjestelmässä tullaan hyödyntämään uusia luonnonmukaisia käsittelyratkaisuja kuten biosuodatusta.  Helsingin yliopiston ympäristötieteiden laitos on ollut mukana järjestelmän suunnittelussa ja tulee tekemään alueella mittauksia ja tieteellistä tutkimustyötä eri käsittelymenetelmien toimivuudesta. Keskusta-alueen hulevedet ovat nykyisellään merkittävä Enonselän kuormittaja sekä ravinteiden että haitallisten raskasmetallien osalta.

Lisätietoja:

Työalueen sijainti

Hennalan kehittäminen

Hulevesihanke