Siirry suoraan sisältöön

4.2.2019 8:00

Hiljaisten alueiden selvitys valmistui

Lahdessa on 81 hiljaiseksi määriteltyä aluetta. Hiljaisten alueiden selvitys vuodelta 2010 on päivitetty ajantasaiseksi.
Kaupunkilaisia kokemuskävelyllä Kerinkalliossa

​Selvityksessä on käytetty desibelirajana 45 dB. Alueet, joilla melutasot jäävät tämän alle, on tulkittu hiljaisiksi alueiksi. Lisäksi on pyritty tunnistamaan ne alueet, joilla mittausten tai asiantuntija-arvion perusteella melutaso jää alle 40 dB.

Usein varsinaiseksi hiljaiseksi tai luonnonrauha-alueeksi katsotaan ne alueet, joilla melutaso jää alle 30 dB. Tällöin tavoitteena on hakea alueita, joilla ei ole kuultavissa lainkaan ihmistoiminnan aiheuttamia ääniä.

-Oleellista on myös se, millaisena äänimaisema koetaan, sanoo ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Saarola.

Kaupunkiympäristössä puisto koetaan hiljaiseksi

Joissain tapauksissa kokemus saattaa vaikuttaa jopa enemmän kuin desibelein mitattava äänitaso. Tiiviissä kaupunkiympäristössä puisto voidaan kokea hiljaiseksi verrattuna katualueeseen.

Hiljaisten alueiden raportissa jokaisesta kohteesta on kohdekartta, jossa on esitetty kohteen nimi, numero, luokka, koko sekä aluerajaus karttapohjalla. Aluerajaukset ovat suuntaa antavia ja ne on tarkoitettu maankäytön suunnittelun avuksi.

Selvitys on tehty paikkatietomenetelmin. Lisäksi on tehty tarkentavia melumittauksia. Lähtötietoina on käytetty maastotietokantaa, ilmakuvia, suojelu- ja virkistysaluetietoja sekä nykyisen ja suunnitellun maankäytön tietoja.

Hiljaisten alueiden selvitys esitellään rakennus- ja ympäristölupalautakunnalle 5.2. ja tekniselle ja ympäristölautakunnalle 13.2.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan esityslista