Siirry suoraan sisältöön

12.4.2019 14:20

”Iloa tuo se, että on pullaa ja naurua”

Päijät-Hämeen kaikki kunnalliset varhaiskasvatuksen järjestäjät sekä Iitin kunta toteuttivat yhdessä varhaiskasvatuksen arviointikyselyn 3-5-vuotiaille lapsille, huoltajille ja varhaiskasvatushenkilöstölle. Arviointikyselyn tuloksista keskeisenä nousee varhaiskasvatuspaikkojen turvallinen ja välittävä ilmapiiri.
http://sisalto-tuotanto.lahti.fi/AjankohtaistaSite/UutisetSite/PublishingImages/ymparistokasvatus_kanervanpk-15.jpg

​Seudullisen varhaiskasvatuksen arviointikyselyn tulosten yhteenvedon mukaan varhaiskasvatuksen keskeisiä vahvuuksia Päijät-Hämeessä ovat varhaiskasvatuspaikassa saatu hyvä hoito, lapsiryhmissä ilmenevä turvallinen ja välittävä ilmapiiri sekä lapsia koskevan keskustelun luottamuksellisuus henkilöstön kanssa.

Parannettavaa löytyy eniten osallisuuden tunteen vahvistamisessa. Kaikki vastaajaryhmät, niin lapset, huoltajat kuin henkilöstökin haluaisivat olla nykyistä enemmän vaikuttamassa itseään ja omaa toimintaympäristöään koskeviin asioihin.

Huoltajat kaipasivat lisäksi enemmän tietoa lapsensa hoitopäivästä. Henkilöstön osalta kehittämisen painopisteeksi nousi digiosaamisen lisääminen.

Henkilöstön vastausten mukaan moniammatillinen yhteistyö lasten yksilölliseksi tukemiseksi ja auttamiseksi toimii hyvin ja myös huoltajien mukaan lapsilla on mahdollisuus saada tukea kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen. Lasten mielestä aikuiset ovat mukavia ja auttavat, kun apua tarvitsee. Kaikkien vastaajaryhmien mielestä liikkuminen ja leikki ovat tärkeä osa lasten päivää. Nämä asiat korostuvat myös varhaiskasvatussuunnitelmassa.

Arviointikyselyyn saatiin 5 390 vastausta

Arviointikyselyyn osallistui kaikkiaan 5 390 vastaajaa, joista 2 462 iältään 3 – 5 -vuotiasta lasta, 1 872 huoltajaa ja 1 056 oli opetus- ja hoitohenkilöstöön kuuluvaa. Kysely toteutettiin tammi-helmikuussa.

Arvioinnin avulla tuotetaan arviointitietoa kuntien varhaiskasvatuspalvelujen kehittämistyön tueksi. Tarkoituksena on varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten hyvinvoinnin, kehityksen ja oppimisen edellytysten edistäminen sekä tiedon tuottaminen poliittisen päätöksenteon pohjaksi.

Jokainen Päijät-Hämeen kunta on saanut erikseen oman alueensa arviointitulokset. Kuntakohtaisten tulosten julkaisemisesta vastaa kunkin kunnan varhaiskasvatuspalveluista vastaava henkilö.

Poimintoja Lahden avoimista vastauksista

Lahden kaupungin varhaiskasvatuspalveluista aluepäiväkodinjohtaja Maarit Raitala toteaa, että Lahden tulokset ovat yhtenevät Päijät-Hämeen muiden kuntien tulosten kanssa.
- Huoltajien avoimista vastauksista poimittuna hoitopaikan välittävästä ilmapiiristä kertoo muassa se kokemus, että lapsen yksilöllisyyttä on arvostettu ja turvallinen syli on tarvittaessa saatavilla.  
- Osallisuuden vahvistamisesta esimerkiksi lapset toivoivat, että voisivat päättää enemmän, mitä ruokia päiväkodissa tarjotaan.

Raitalan mukaan Lahden varhaiskasvatuksen henkilöstö pääosin kokee, että omassa ryhmässä on hyvä olla ja työskennellä. Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen nähtiin edelleen tärkeänä.
- Yksittäisinä käytännön asioina sekä henkilöstö että huoltajat toivoivat parannusta päiväkotien lähiympäristön liikennejärjestelyihin.

Eri vastaajaryhmien vastausten perusteella Lahden varhaiskasvatuksen kouluarvosanaksi muotoutui 9-.  

Lisätietoja

Koko Päijät-Hämeen maakunnan osalta
kehittämispäällikkö Anjariitta Carlson puh. 050 398 5751

Lahden kaupungin osalta
aluepäiväkodinjohtaja Maarit Raitala, Lahti puh. 050 398 5475