Siirry suoraan sisältöön

18.10.2016 16:05

Ismo Rautiainen Sosiaalialan osaamiskeskus Versoon ikääntyneiden palvelujen kehitysjohtajaksi

​Lahden kaupungin vanhustenpalvelujen ja kuntoutuksen johtaja Ismo Rautiainen on siirtynyt 17.10.2016 Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän Sosiaalialan osaamiskeskus Versoon ikääntyneiden palvelujen kehitysjohtajaksi.

Hän työskentelee sosiaali- ja terveysministeriön rahoituksella maakunnallisena ikääntyneiden palvelujen muutosagenttina aina vuoden 2018 loppuun saakka.

Muutosagentti toimii hallituksen I&O-kärkihankkeen maakunnallinen toimeenpanija, joka toimii tiiviissä yhteistyössä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän johdon, maakunnan kuntien, yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Muutosagentin keskeisin tehtävä on muodostaa maakuntaan yhteen sovitettu iäkkäiden palvelujen kokonaisuus. Hänen tehtävänään on muutoksen johtaminen ja ikääntyneiden yhteen sovitetun palvelukokonaisuuden rakentaminen ja juurruttaminen.

Lisäksi muutosagentin tehtävänä on ohjata tietoon perustuvaa muutosta. Vaativana tehtävänä on myös innostaa ja motivoida kaikkia maakunnan toimijoita muutokseen.

Muutosagentti tukee hallituksen I&O (ikäihmiset ja omaiset) kärkihankkeen kokeiluja ja hyödyntämistä alueen ikääntyneiden palvelujen kehittämisessä.

Kärkihankkeiden kokeilut kohdistuvat ikäihmisten asiakasohjauksen, kotona asumista tukevien palvelujen, asumisen sekä omais- ja perhehoidon kehittämiseen.

Rautiainen työskenteli Lahdessa viisi vuotta. Tuona aikana toteutettiin vanhuspalveluissa merkittävä palvelurakenteen muutos. Hän haluaa kiittää työntekijöitään ja yhteistyökumppaneita Lahdessa hyvästä yhdessä tekemisen hengestä. Lahden kaupunki on ennakkoluulottomasti uskonut palvelujen kehittämiseen ja antanut hyvät puitteet ja tuen kehittämiselle. Sama kehittämistyö jatkuu nyt laajennetusti maakunnallisessa toimijaverkostossa.

Ikääntyneiden asiakasohjauspäällikkö Corinne Soini vastaa omien tehtäviensä ohella Vanhusten palveluiden ja kuntoutuksen vastuualueesta loppuvuoden.

Lisätietoja

  • Ismo Rautiainen, p. 044 716 1948 
  • Corinne Soini, p. 050 387 8746