Siirry suoraan sisältöön

16.2.2016 0:00

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös

Itä-Suomen hallinto-oikeus on antanut päätöksen 16.2.2016 valituksista, jotka koskivat Päijät-Hämeen jätelautakunnan päätöksiä jätteenkuljetusjärjestelmästä 16.1.2014 § 3 ja 6.3.2014 § 8.

Itä-Suomen hallinto-oikeus on ratkaissut asian seuraavasti:

Hallinto-oikeus ei tutki Askolan rakennus- ja ympäristölautakunnan

valitusta.

Hallinto-oikeus kumoaa muiden kuin Askolan rakennus- ja

ympäristölautakunnan valituksista Päijät-Hämeen jätelautakunnan

päätöksen 16.1.2014 § 3 sekä korjauspäätökset 6.3.2014 § 8 ja

10.4.2014 § 13 ja palauttaa asian lautakunnalle uudelleen

käsiteltäväksi.