Siirry suoraan sisältöön

18.10.2016 8:55

Jaostojen päätökset 17.10.2016

Konserni- ja tilajaosto käsitteli muun muassa Hollolan osakkuutta Lahden Työn Paikka Oy:ssä. Elinvoima- ja työllisyysjaosto käsitteli Päijät-Hämeen matkailu- ja tapahtumastrategiaa sekä sataman - urheilukeskuksen alueen kehittämissuunnitelman laatimista.

Konserni- ja tilajaoston päätökset

Jaosto päätti lausunnostaan toimitilakysymyksiin liittyen maakuntauudistusta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista koskevan lainsäädännön valmistelussa.

Hollolan kunta haluaa liittyä Lahden Työn Paikka Oy:n osakkaaksi 1.1.2017 alkaen. Hollola tahtoo käyttää Lahden Työn Paikka Oy:n palveluja osana kunnan työllisyydenhoitoa, ja osakkuus helpottaa palvelujen ostamista. Konserni- ja tilajaosto päätti muutetun päätösesityksen mukaisesti antaa ohjeena konsernipalveluille jatkaa neuvotteluja Hollolan kunnan kanssa osakkuudesta Lahden Työn Paikka Oy:ssa. Jaosto käsitteli lisäksi Lahden Työn Paikka Oy:n liiketoiminnan kehittämissuunnitelmaa.

Konserni- ja tilajaosto esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy Villähteen koulun laajennusosalle erityisperustellun 30 vuoden poistoajan ja Lahden uimahallin betonikorjauksille poistosuunnitelmasta poiketen 20 vuoden poistoajan.

Kari Lempisen tilalle Päijät-Hämeen laboratoriotoiminnan liikelaitoksen johtokuntaan valittiin terveydenhoitaja, eläkeläinen Maire Lähteenmäki. Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen edustajaksi nimettiin kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta.

Kaikki jaoston jäsenet olivat paikalla ja muut asiat päätettiin esityslistan mukaisesti.

Lisätietoja:
kehityspäällikkö Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895
toimitilajohtaja Mauri Koistinen p. 050 65862

Elinvoima- ja työllisyysjaoston päätökset

Päijät-Hämeen matkailu- ja tapahtumastrategia viimeistellään syksyn 2016 aikana. Strategia antaa suuntaviivat alueen matkailuelinkeinon ja tapahtumatoiminnan kehittämiseksi vuoteen 2025 saakka. Strategian kehittämisen visio ja kärkiteemat pohjautuvat alueen olemassa oleviin vahvuuksiin. Teräviksi kärjiksi ja suurimman matkailutulon ja työllisyyden tuojiksi valittiin kolme painopistettä: vahva tapahtumissa, liikkeestä liiketoimintaa ja puhdasta vetovoimaa. Strategiatyön toimeksiantajana oli Lahden seutu – Lahti Region Oy.

Sataman - urheilukeskuksen alueen kehittämissuunnitelman tehtävänä on laatia visio ja suunnitelma koko alueen kehittämisestä sekä valmistella esitys tiedossa olevien ja uusien hankkeiden toiminnallisesta, taloudellisesta ja aikataulullisesta yhteensovittamisesta. Kokonaisuudesta on tavoitteena luoda kansainvälisesti mielenkiintoinen liikunta-, kulttuuri- ja matkailualue. Keskustelussa jaosto korosti riittävän kunnianhimoista tavoitteenasettelua alueen suunnittelussa ja kehittämisessä.

Jaosto päätti lisäksi työllisyys- ja elinvoimatehtäviin liittyvästä lausunnostaan maakuntauudistusta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista koskevan lainsäädännön valmistelussa. Lausunto painottaa erityisesti kuntien vaikutusmahdollisuuksien tärkeyttä työllisyydenhoidossa ja elinvoiman kehittämisessä.

Kaikki jaoston jäsenet olivat paikalla lukuun ottamatta Milla Bruneauta, jota kokouksessa edusti varajäsen Helena Salakka.  Elinvoima- ja työllisyysjaoston asiat päätettiin esityslistan mukaisesti.

Lisätietoja:
jaoston puheenjohtaja Jarkko Nissinen, p. 040 501 5995
kaupunkikehitysjohtaja Olli Alho p. 040 595 4543
yhteysjohtaja Mari Kuparinen p. 040 502 7120