Siirry suoraan sisältöön

22.11.2016 8:35

Jaostojen päätökset 21.11.2016

Konserni- ja tilajaosto käsitteli mm. kuntalaisaloitetta museokeskuksen toteuttamisesta Ranta-Kartanoon sekä tilakeskuksen rakennusten arvonalennuksia vuonna 2016. Elinvoima- ja työllisyysjaosto esittää, että kaupunginhallitus hyväksyy maa- ja asuntopoliittiset linjaukset kiteyttävän Lahden yleiskaavojen toteutusohjelman vuosille 2017–2020.

Konserni- ja tilajaosto

Kuntalaisaloitteessa esitetään museotoimintojen sijoittamista Ranta-Kartanon alueelle linja-autoasemaan ja sen yhteyteen tehtävään uudisrakennukseen. Ehdotuksen mukaan tiloissa voisi toimia mm. taidemuseo, julistemuseo ja huonekalumuseo. Jaosto ja liikunta- ja kulttuurilautakunta katsovat, että mahdollisen museokeskuksen ideointi tulee kytkeä osaksi laajempaa sataman ja urheilukeskuksen välisen alueen kehittämissuunnitelmaa, jonka on tavoitteena valmistua kevään 2017 aikana.

Konserni- ja tilajaosto esittää kaupunginhallitukselle, että tilakeskuksen hallinnassa oleville käytöstä poistuneille ja purettaville rakennuksille kirjataan kertapoistoina 4,158 milj. euron arvonalennukset vuoden 2016 tilinpäätöksessä. Kertapoistot on mahdollista rahoittaa tilakeskuksen budjetin sisällä ja ne kohdistuvat seuraaviin rakennuksiin: Launeen koulurakennus, Kivitaskun päiväkotirakennus, Rakokiven koulun E-siipi ja Kivimaan yläkoulurakennus.

Lisäksi jaosto hyväksyi Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän Nastopolin toimipisteen ravintolapalveluiden siirtymisen liikkeenluovutuksella Lahden Aterian hoidettavaksi 1.1.2017.

Urheiluhalliyhdistyksen hallituspaikoille ei ehdoteta muutoksia.

Lahti City Ry:n hallituksen jäseneksi ehdotetaan Inkeri Määttää, Pia Rantasta ja Riitta Niskasta.

Kaikki jaoston jäsenet olivat paikalla ja asiat päätettiin esityslistan mukaisesti.

Lisätietoja:

kehityspäällikkö Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895
toimitilajohtaja Mauri Koistinen p. 050 65862

Elinvoima- ja työllisyysjaosto

Lahden yleiskaavojen toteutusohjelmassa määritellään, millä tavalla ja aikataululla kaupungin yleiskaavoja toteutetaan seuraavan nelivuotiskauden aikana. Päämääränä on lisätä Lahden houkuttelevaisuutta ja elinvoimaisuutta mm. mahdollistamalla monipuolinen asunto- ja tonttituotanto, tukemalla elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä sekä kehittämällä jalankulkua, pyöräilyä ja joukkoliikennettä. Ohjelmaan on kirjattu tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeelliset maa- ja asuntopoliittiset toimenpiteet ja työkalut.

Tulevina valtuustokausina toteutusohjelmaa kehitetään koko Lahden alueen sisältävään yleiskaavaan pohjautuvaksi sekä kaupunkiorganisaatiota palvelevaksi suunnitelmaksi kaupungin tulevaisuudesta. Ohjelma on laadittu teknisen ja ympäristötoimialan, sivistystoimialan, konsernipalveluiden, tilakeskuksen ja LADEC:in asiantuntijoiden yhteistyönä.

Kaikki jaoston varsinaiset jäsenet olivat paikalla ja asiat päätettiin esityslistan mukaisesti.

Lisätietoja:

jaoston puheenjohtaja Jarkko Nissinen, p. 040 501 5995
kaupunkikehitysjohtaja Olli Alho p. 040 595 4543
yhteysjohtaja Mari Kuparinen p. 044 371 9450