Siirry suoraan sisältöön

24.5.2016 16:45

Jaostojen päätökset

Konserni- ja tilajaosto sekä elinvoima- ja työllisyysjaosto kokoontuivat 24.5.

Konserni- ja tilajaoksen päätökset 24.5.2016
Kaikki jaoston jäsenet olivat paikalla.

Konserni- ja tilajaosto päätti asiat esityslistan mukaisesti, paitsi:

Työterveys Wellamo Oy:n hallitukseen ehdotetaan puheenjohtajaksi Jorma Ratiaa ja varapuheenjohtajaehdokkaaksi Ilkka Ruoppilaa.

Seuraavat asiat päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen 31.5.

  • Omistajapolitiikan lähetekeskustelu
  • Lahden Työn Paikka Oy:n tilannekatsaus
  • Lahden kaupungin konserniohjeen ja Hyvä hallinto- ja johtamistapa Lahti konsernissa ohjeen muuttaminen
  • Limiitin nosto


Elinvoima- ja työllisyysjaoston päätökset 24.5.2016

Kaikki jaoston jäsenet olivat paikalla.

Jaosto päätti asiat esityslistan mukaisesti, paitsi 51 §:n osalta esittelijä muutti esitystään (kohta 5) siltä osin, että pysyviksi asiantuntijoiksi toimikuntaan nimetään kaupunginjohtaja, varahenkilönä konsernipalvelujohtaja ja kaupunkikehitysjohtaja, varahenkilönä yhteysjohtaja.

Jaosto hyväksyi kaupungin osallistumisen Smart & Clean säätiön rahoitukseen.

Tavoitteena on, että pääkaupunkiseutu yhteistyössä Lahden seudun kanssa on maailmanluokan ekologisten ja älykkäiden ratkaisujen referenssialue vuonna 2021. Projektin tavoitteena on luoda noin 20 - 30 merkittävää projektikokonaisuutta, joilla edistetään pääkaupunki-seudun ja Lahden seudun vetovoimaa ja rakennetaan seudusta kiinnostava referenssialue uusille ratkaisuille ja liiketoimintamalleille.

Lahden kaupunki painottaa Smart & Clean -säätiön toiminnassa ainutlaatuisen kiinnostavan kiertotalouden toimintaympäristön luomista: alueen pitkäjänteinen kehitystyö jätehuollossa muodostaa tukevan pohjan, jolle rakentaa uutta resurssitehokkuuteen perustuvaa monipuolista liiketoimintaa ja kiertotalouteen liittyviä teollisuuden kansallisia ja kansainvälisiä arvoketjuja. Tulevat investointihankkeet mm. Päijät-Hämeen Jätehuollon toimesta tähtäävät erilaisten ainevirtojen ja massojen hyödyntämiseen uusien tuotteiden raaka-aineina. Lahden eteläinen kehätie puolestaan tarjoaa referenssiympäristön, jossa massojen hyödyntämistä ja erilaisia ekotehokkaita ratkaisuja päästään toden teolla kokeilemaan osana 275 milj. euron investointikokonaisuutta. Kiertotalous näkyy yhä laajemmin myös alueen korkeakoulutarjonnassa ja oppimisympäristöissä. Lahden ammattikorkeakoulu (LAMK) on käynnistämässä kiertotalouteen keskittyviä väyläopintoja tulevana syksynä. Niemeen valmistuvasta LAMK:n uudesta kampusalueesta tulee näkyvä Smart & Clean referenssiympäristö, jossa alueen yritykset ja opiskelijat kehittävät uusia ratkaisuja yhteistyössä.

Lahden painopisteitä Smart & Clean -toiminnassa ovat paikalliset uusiutuvat energiaratkaisut sekä luonnonmukaiset hulevesiratkaisut. Alueellisia energia- ja hulevesiratkaisuja kehitetään osana Lahden radanvarren kasvukäytävää sekä uutta asumis- ja yrityskäyttöön muuntuvaa Hennalan aluetta. Lahden seudulla toimii useita cleantech-yrityksiä, joilla on erityisosaamista mm. paikallisista energiaratkaisuista sekä hulevesien hallinnasta. Lahti haluaa olla aktiivinen toisaalta houkuttelevien referenssiympäristöjen luomisessa kaupunkiin, toisaalta erityisesti pk-yritysten mukaan saamiseen säätiön referenssikohteisiin myös pääkaupunkiseudulla.

Jaosto antoi lausunnon esityksestä liikennekaareksi.

Liikennekaaressa on monta hyvää ja kannatettavaa tavoitetta, kuten uusien liikkumispalveluiden synnyttäminen, kuljetusten joustavammat yhdistelymahdollisuudet sekä tieto- ja rajapintojen avaaminen. Samoin kannatettavia ovat tavoitteet kuntien kustannusten karsimisesta, elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksien parantamisesta ja käyttäjälähtöiseen tarpeeseen vastaamisesta. Digitaalisten palvelujen ja uusien innovaatioiden avulla on mahdollista edistää uusien palvelujen syntymistä myös sellaisilla alueilla missä perinteinen joukkoliikenne toimii huonosti tai ei ollenkaan.

Liikennekaaren lähtökohdat ovat asiakaslähtöisyyden ja digitaalisten palvelujen kehittämisen kannalta tervetulleita muutoksia liikennepolitiikkaan. Joustavien mobiilien palveluiden synnyttämisen edellytyksenä on datan avaaminen. Tältä osin liikennekaaressa esitetään alan toimijoille kunnianhimoisia vaatimuksia, joiden toteutuminen saattaa vaatia esitettyä pidempiä siirtymäaikoja. Lahden kaupunki on nostanut omassa strategiassaan datan avaamisen yhdeksi kärkihankkeeksi, jonka avulla luodaan edellytyksiä uusien palveluiden syntymiselle liikennesektorille.

Toimivaan julkiseen henkilöliikennejärjestelmään tarvitaan sekä markkinaehtoisia että julkisesti järjestettyjä ja kilpailutettuja palveluja. Tärkeää on, että pelisäännöt ovat selkeitä kaikkien osapuolten kannalta. Lahden kaupunki kiinnittää huomiota siihen, että viranomaisten roolit ja toimivaltuudet tulee olla selviä.

Jaosto asetti työllisyystoimikunnan vuosille 2016-2017

Jaosto päätti valita toimikuntaan jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen seuraavat henkilöt:

JäsenHenkilökohtainen varajäsen
Jari Hartman, pjJarmo Räsänen
Katja IlmoniemiAlli Rinne
Juha Rostedt, vpjJorma Ratia
Reijo OksanenMerja Vahter
Maarit TuomiMinna Parkkonen
Sami MetsärantaOlavi Kopo
Kaarina SuhonenLasse Pakkanen
Antti PapinniemiPasi Nissilä
Sonja FalkLeena Mantere

 

4) nimetä jäsenistä puheenjohtajaksi Jari Hartmanin ja varapuheenjohtajaksi Juha Rostedtin,

5) nimetä pysyviksi asiantuntijoiksi toimikuntaan: kaupunginjohtajan, varahenkilönä konsernipalvelujohtajan, kaupunkikehitysjohtajan, varahenkilönä yhteysjohtajan, henkilöstöjohtajan, varahenkilönä palvelussuhdepäällikön, nuorisotoimenjohtajan, varahenkilönä työllisyys- ja erityispalveluiden palvelupäällikön, elinkeinopäällikön, varahenkilönä EKP:n palvelupäällikön sekä työhönkuntoutuksen päällikön, varahenkilönä sosiaalipalveluiden päällikön.