Siirry suoraan sisältöön

27.9.2016 8:50

Jaostojen päätökset 26.9.2016

Konserni- ja tilajaosto hyväksyi ostotarjouksen linja-autoasemasta ja Harjun koulun hankesuunnitelman. Elinvoima- ja työllisyysjaosto esittää kaupunginhallitukselle yleishyödyllisten hankkeiden väliaikaisrahoitusmallia.

Konserni- ja tilajaoston päätökset

Jaosto hyväksyi Salpausselän Rakentajat Oy:n tekemän 815 000 euron ostotarjouksen Lahden vanhasta linja-autoasemasta. Ostaja sitoutuu tontin vuokraukseen tarjouspyyntöaineistossa olevan maanvuokrasopimusluonnoksen mukaisilla ehdoilla. Tontin vuosivuokra on 15 000 euroa.

Ostajan tulee kunnostaa rakennus siten, että rakennuslupa perusteelliselle kunnostukselle on haettava vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoituksesta. Kunnostuksessa on otettava huomioon suojelumääräykset. Kunnostuksen tulee olla valmis ja käyttöönotettavissa kolmen vuoden kuluessa rakennusluvan saannista.

Konserni- ja tilajaosto esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle Harjun koulun hankesuunnitelman hyväksymistä. Hankesuunnitelmassa on keskitytty perusparannettavan koulun käyttötarkoituksen muuttamiseen päiväkoti- ja koulurakennukseksi.

Hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen aloitetaan kaavamuutosprosessi sekä suunnittelijoiden kilpailuttaminen ja suunnittelu. Rakentaminen voi alkaa aikaisintaan vuoden 2018 kesällä, jolloin rakennus pihoineen valmistuisi vuoden 2020 alkuun mennessä.

Kaikki jaoston jäsenet olivat paikalla. Asiat päätettiin esityslistan mukaisesti lukuun ottamatta pykälää 139,  jossa esittelijä muutti esitystään siten, että Spatium Toimitilat Oy:n tavoitteista poistettiin urheilukeskuksen kiinteistökokonaisuuden kehittäminen ja tilojen kunnossapidosta huolehtiminen.              

Lisätietoja:
kehityspäällikkö Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895
toimitilajohtaja Mauri Koistinen, p. 050 65 862

Elinvoima- ja työllisyysjaoston päätökset

Jaosto esittää kaupunginhallitukselle elinvoima- ja työllisyysjaoston valtuuttamista myöntämään harkinnanvaraisesti yleishyödyllisten toimijoiden hankkeille väliaikaisrahoitusta eli lainaa. Lainaa myönnettäisiin anomuksesta tietyin ehdoin talousarvion puitteissa.

Väliaikaisrahoituksen tavoitteena on tukea mm. EU-hankerahoitusta saavia yleishyödyllisiä toimijoita, joilla on tilapäisiä rahoitusongelmia. Päätösten mukainen julkinen rahoitus myönnetään vasta jälkikäteen hankkeen toteutuneita kustannuksia vastaan, mikä voi aiheuttaa tilapäislainoituksen tarvetta.

Hankkeelle myönnettävän lainan suuruus voisi olla enintään 50 000 euroa ja laina-aika kerrallaan enintään 12 kuukautta. Lainalle vaaditaan myös mm. riittävän kattava vastavakuus.

Lahden kaupungin elinvoima- ja kilpailukykypalvelut ovat valmistelleet yhteistyössä Eteläisen Päijät-Hämeen maaseudun kehittämisyhdistys Etpähä ry:n kanssa Lahden maaseutupoliittista ohjelmaa NELLIä vuosille 2017–2020. Nastolan aluejohtokunta toimii valmistelun ohjausryhmänä.

Ohjelma tukee Lahden maaseutualueiden kehittämistyötä nykyajan odotusten ja tarpeiden näkökulmasta. NELLIn päämääränä on lisätä maaseutuymmärrystä sekä ohjata kaupungin päätöksentekoa yhteiseen suuntaan. Ohjelma tulee elinvoima- ja työllisyysjaoston hyväksyttäväksi 19.12.2016.

Elinvoima- ja työllisyysjaoston kaikki jäsenet olivat paikalla ja asiat päätettiin esityslistan mukaisesti.

Lisätietoja:
jaoston puheenjohtaja Jarkko Nissinen, p. 040 501 5995
kaupunkikehitysjohtaja Olli Alho p. 040 595 4543
yhteysjohtaja vs. Sirkku Huisko, p. 050 381 1920