Siirry suoraan sisältöön

1.11.2016 8:40

Jaostojen päätökset 31.10.2016

Konserni- ja tilajaosto käsitteli mm. kaupungin toimitilojen sisäisiä vuokrausperiaatteita. Elinvoima- ja työllisyysjaosto keskusteli työllisyysmäärärahojen käytöstä ja kuntouttavasta työtoiminnasta vuonna 2017 sekä Salpausselkä UNESCO Geopark -hankkeesta.

Konserni- ja tilajaosto

Jaosto esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy päivitetyt Lahden kaupungin toimitilojen sisäiset vuokrausperiaatteet noudatettavaksi vuoden 2017 alusta lähtien. Jaosto esittää lisäksi, että toimitilojen sisäiseen vuokraan sisällytettävä maanvuokra määritetään kahden prosentin mukaan maapohjan pääoma-arvosta vuodelle 2017. Korotukset vuosille 2018–2021 määritettäisiin vuosittaisin 0,25 prosenttiyksikön porrastuksin kolmeen prosenttiin asti.

Kaikki jaoston jäsenet olivat paikalla ja asiat päätettiin esityslistan mukaisesti.

Lisätietoja:

kehityspäällikkö Veli-Pekka Ignatius, p. 044 716 1895
toimitilajohtaja Mauri Koistinen, p. 050 65862

Elinvoima- ja työllisyysjaosto

Lahden kaupungin työllisyystoimissa painotetaan vuonna 2017 nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisyä. Jatkossa korostetaan työllisyystoimien vaikuttavuutta, saavutettuja työllistymistuloksia sekä elinkeinoyhteistyötä. Tavoitteena on rakentaa TE-hallinnon kanssa yhteisiä toimintamalleja ja kehittää keskinäistä tiedonvaihtoa. Toimenpiteistä ja työnjaosta tullaan sopimaan yhteistyössä kaupungin, TE-toimiston ja vuoden 2017 alussa perustettavan Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän kanssa. Määräraha-arvioissa epävarmuutta tuovat todennäköiset valtionosuuksien leikkaukset sekä valtion tiukentuvat työllisyyslinjaukset.

Lahden ammattikorkeakoulu hakee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta rahoitusta Salpausselkä UNESCO Geopark -valmisteluhankkeelle. Hankkeessa mm. paikannetaan maastoon alueen geologisesti merkittävimmät kohteet, kehitetään kohteiden liiketoimintapotentiaalia sekä valmistellaan lopullinen hakemus UNESCO Global Geoparkin -statuksen saamiseksi. Statuksen saaminen vahvistaisi Salpausselän alueen kansainvälistä tunnettuutta ja matkailupotentiaalia. Jaosto kannattaa Lahden kaupungin osallistumista hankkeeseen ja hankkeelle myönnettävää enintään 63 000 euron kokonaisrahoitusta vuosille 2017–2019.

Lahden kaupunki aikoo osallistua Euroopan komission järjestämään Euroopan vihreän pääkaupunki 2019 -kilpailuun, jossa kaupunkeja arvioidaan kestävän kehityksen 12 erilaisen indikaattoriteeman alueella. Elinvoima- ja työllisyysjaosto kannattaa hakemuksen jättämistä kilpailuun, sillä kilpailun avulla Lahti voi mm. kasvattaa näkyvyyttään Suomen johtavana ympäristökaupunkina.

Kaikki jaoston varsinaiset jäsenet olivat paikalla ja asiat päätettiin esityslistan mukaisesti.

Lisätietoja:
jaoston puheenjohtaja Jarkko Nissinen, p. 040 501 5995
yhteysjohtaja Mari Kuparine, p. 044 371 9450
työllisyysasioiden päällikkö Sami Kuikka, p. 050 398 5411