Siirry suoraan sisältöön

28.12.2018 12:00

Joka kahdeksas lahtelainen yksinhuoltaja on isä

Yksinhuoltajaisien määrä lisääntyy vähitellen. Lahdessa vuonna 2017 yksinhuoltajaisiä oli 12,3 % yksinhuoltajaperheistä. Päijät-Hämeessä yksinhuoltajaperheiden osuus oli suurin Hartolassa, 28,0 % ja pienin Asikkalassa (18,2 %). Lahdessa luku oli 27,1 %.

Lapsiperheitä oli Suomessa vuoden 2017 lopussa 566 242. Luku on 16 118 perhettä vähemmän kuin vuodesta 2010. Lapsiperheellä tarkoitetaan tässä perhettä, jossa on vähintään yksi alle 18-vuotias lapsi. Alle 18-vuotiaiden määrä on vähentynyt noin 18 035 henkilöllä vuodesta 2010. Vuonna 2017 elävänä syntyneitä oli 50 321. Tämä tarkoittaa 10 659 lasta vähemmän kuin vuonna 2010. (Kuva 1.)

Kuva 1. 
Syntyneet Suomessa 1945-2018

Syntyneiden määrä väheni Suomessa 1940-luvun lopulta 1970-luvun alkupuolelle. 1990-luvun laman myötä syntyvyys kääntyi taas nousuun. Suomessa syntyi vuosina 1990-1995 keskimäärin yli 65 000 lasta vuosittain. Nousukaudella syntyneiden määrä laski alle 58 000 henkilön vuosina 1997-2008. Uuden laman aikana syntyneiden määrä nousi jälleen yli 60 000 henkilön vuosina 2009 ja 2010. Vuoden 2017 lopussa syntyneitä oli 50 321. (Kuva 2)

Tilastokeskuksen kuukausittaisten ennakkotietojen mukaan elävänä syntyneitä oli vuonna 2018 Suomessa marraskuun loppuun mennessä 43 786. Vuotta aiemmin tammi-marraskuussa syntyneitä oli 2 172 enemmän (46 498).

Kuva 2.Avoparina elävien lapsiperheiden osuus 19,7 % lapsiperheistä

Avioliitossa elävien lapsiperheiden osuus on Suomessa 58,3 prosenttia kaikista lapsiperheistä. Avoparina elävien lapsiperheiden osuus on lähes 20 prosenttia lapsen kanssa elävistä perheistä. Yksinhuoltajien osuus lapsiperheistä on vuodesta 1995 noussut 4,5 prosenttiyksikköä 22 %:iin kaikista lapsiperheistä vuonna 2017.

Espoossa ja Oulussa yksinhuoltajaperheitä vähän

Suurimmista kaupungeista Lahdessa on kolmanneksi eniten yksinhuoltajaperheitä. Toisena on Turku ja eniten yksinhuoltajaperheitä on Helsingissä. Espoossa ja Oulussa yksinhuoltajien osuus lapsiperheistä alle maan keskitason (22 %).  (Kuva 3)

Suurin yksinhuoltajaperheiden osuus on Helsingissä ja Turussa, noin 28 % kaikista lapsiperheistä. Näissä kaupungeissa myös avioparilapsiperheiden osuus on pienin, noin 54 % lapsiperheistä.

Kuva 3. Suomessa joka seitsemäs yksinhuoltaja on isä

Yleisimmin yksinhuoltajaperheet ovat äidin ja lasten muodostamia lapsiperheitä (85,8 %). Yksinhuoltajaäitien osuus yksinhuoltajaperheistä on suurissa kaupungeissa korkeampi kuin maassa keskimäärin. Lahdessa yksinhuoltajaisejä on 12,3 % lapsiperheistä. Vain Kouvolassa ja Oulussa yksinhuoltajaisien osuus yltää yli maan keskiarvon eli 14,2 %. Helsingissä vastaava luku on 10,5 % ja Turussa 11,1 %.  (Kuva 4). 

Isän ja lasten muodostavien yksinhuoltajaperheiden osuus on kasvanut 20 vuodessa kaksi prosenttiyksikköä. Vuonna 1997 valltakunnallinen luku oli 12,2%. 

Kuva 4.Päijät-Hämeessä yksinhuoltajaperheitä eniten Hartolassa

Päijät-Hämeen kunnista yksinhuoltajien osuus lapsiperheistä on pienin Asikkalassa (18,2 %), myös Hollolassa, Padasjoella ja Orimattilassa yksinhuoltajien osuus on alle 20 %, kun Hartolassa ja Lahdessa yksinhuoltajaperheitä on noin 28 % kaikista lapsiperheistä.

Yksinhuoltajaperheitä paljon Keskustassa

Yksinhuoltajaperheiden osuus lapsiperheistä on suurin Keskustassa, jossa yksinhuoltajien osuus on lähes 45 % kaikista lapsiperheistä. Yksinhuoltajaperheiden osuus on suuri myös Kivimaa-Kiveriö-Joutjärven alueella sekä Mukkulassa. Alueilla yksinhuoltajien osuus on 34-45 % lapsiperheistä.  

Lapsiperheiden osuus kaikista perheistä on suurin uusilla omakoti- ja rivitaloalueilla, joissa yli 55 % perheistä on lapsiperheitä. Esimerkiksi Karistossa yli 77 % ja Viuhassa yli 73 % kaikista perheistä on lapsiperheitä. Suhteessa vähiten lapsiperheitä asuu keskustassa, missä alle kolmannes kaikista perheistä on lapsiperheitä. Keskimäärin lapsiperheitä (vähintään yksi alle 18-vuotias lapsi) oli Lahdessa vuoden 2017 lopussa 46,9 % kaikista perheistä. Vuonna 2016 lapsiperheiden määrä oli 47,1 % eli määrä on vähentynyt 0,2 prosenttiyksikköä.

Avio- tai avoliitossa elävien lapsiperheiden osuus on suurin omakoti– ja rivitaloalueilla kuten Kolava-Kujalan alueella eli käytännössä Karistossa sekä Nastolassa ja Ahtialassa, joissa yksinhuoltajaperheiden osuus on alle 20 %. Keskimäärin kahden vanhemman perheiden osuus lapsiperheistä oli vuonna 2017 Lahdessa 72,9 % ja yksinhuoltajaperheiden osuus 27,1 %. (Kuva 5, Taulukko 1)

Kuva 5.
Taulukko 1. Lähteet: Tilastokeskus ja Lahden kaupunki. Perherakenteen käsitteet ja määritelmät sekä taulukot: Tilastokeskus.


Muut tilastojulkaisut

Lisätietoja

suunnittelija Katja Karevaara
katja.karevaara@lahti.fi
p. 044 482 6233