Siirry suoraan sisältöön

8.4.2016 0:00

Joukkoliikennettä uhkaa epäedullinen lakihanke

Kuntakentällä pelätään liikenne- ja viestintäministeriössä valmisteilla olevan Liikennekaari-lainsäädäntöhankkeen heikentävän merkittävästi joukkoliikenteen toimintamahdollisuuksia.

Lahden kaupungin joukkoliikennelogistikko Kim Venesjärvi arvelee, että lakimuutos heikentäisi merkittävästi myös Lahden toimivaltaisen viranomaisen järjestämän joukkoliikenteen toimivuutta ja kannattavuutta.

– Markkinaehtoiselle liikenteelle mahdollistettaisiin operoiminen samoilla linjoilla kilpailutetun PSA-liikenteen kanssa. Hiljaiset ja kalliit ilta- ja viikonloppuvuorot, jotka eivät toteutuisi markkinaehtoisesti, tulisivat toimivaltaisen viranomaisen järjestettäviksi. Tämä merkitsisi kunnille joukkoliikenteen kustannusten nousua, koska lipputulot alenisivat selvästi samalla kun hankintakustannukset kasvaisivat. Vaihtoehtona olisi palveluiden karsiminen, Venesjärvi arvioi.

Lahden joukkoliikenteen asiakkaille matkustaminen joukkoliikenteessä tulisi lakimuutoksen myötä hankalammaksi. Lipputuotteet eivät toimisi ristiin markkinaehtoisissa ja PSA-liikenteessä, vaihtomahdollisuudet poistuisivat, aikatauluja voisi joutua etsimään monesta eri lähteestä ja lippujen hinnoittelu tulisi sekavammaksi, Venesjärvi pohtii.

Päästövaatimuksissa eroja eri toimijoiden kesken

Lahden joukkoliikenteeseen on kilpailutuksen myötä saatu uudet EURO 6 -päästöluokan bussit. Lakimuutoksen myötä päästötavoitteista ja puhtaammasta ilmalaadusta Lahdessa jouduttaisiin tinkimään, sillä markkinaehtoinen liikenne voidaan hoitaa minkä päästöluokan kalustolla tahansa.

– Terveysriskit tulisivat lisääntymään, Venesjärvi summaa.

Kuntaliitto on yhdessä suurten ja keskisuurten kaupunkien sekä Helsingin seudun liikenteen ja Paikallisliikenneliiton kanssa lähettämässä kannanottoa liikenne- ja viestintäministeriölle, jossa edellytetään avointa julkista keskustelua käynnissä olevasta lakihankkeesta. Kaupungeista mukana allekirjoittajina ovat Helsinki, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Kauniainen, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Oulu, Pori, Tampere, Turku ja Vantaa.

Valmisteluvaiheessa olevassa lakihankkeessa on tavoitteena koota liikennemarkkinoiden sääntely yhtenäiseksi Liikennekaari-nimiseksi laiksi, jolla edistetään uusien palvelumallien syntymistä ja helpotetaan yritysten markkinoille tuloa. Yhtenä osa-alueena lakihankkeessa on suunnitelma poistaa niin sanottu PSA-suoja tarjouskilpailuihin perustuvalta joukkoliikenteeltä.

Lain vaikutukset arvioitava läpinäkyvästi

Kuntaliiton liikenneasiantuntija Johanna Vilkuna toteaa, ettei lakimuutosta tule tehdä ilman julkista keskustelua sekä kattavaa ja läpinäkyvää vaikutusten arviointia. Liikennekaari -lakikokonaisuudessa valmistelussa tulisi ennen päätöksentekoa arvioida suorat ja välilliset vaikutukset riittävän laajasti ja puolueettomasti, korostaa Vilkuna.

 – Ministeriön tulisi kuulla asiassa myös kuntia ja kuntien järjestämää liikennettä hoitavia liikenteenharjoittajia. Joukkoliikenteen kasvun ja uudenlaisten liikkumispalveluiden tukijalkana on yhtenäinen joukkoliikennejärjestelmä, sanoo Pekka Aalto Paikallisliikenneliitosta.

 Vaikutuksia tulee arvioida eri asiakasryhmien, erityyppisten kuntien ja yhteiskunnan kokonaistaloudellisuuden näkökulmasta. Keskeiset vaikutukset liittyvät liikkumisen tasa-arvoon, ympäristöön, maankäyttöön ja talouteen. Myös joukkoliikenteen markkinoiden toiminnalle ja liikenteenharjoittajien yhdenvertaiselle kilpailuasemalle aiheutuvat vaikutukset ja mahdolliset häiriöt pitää selvittää luotettavalla tavalla.

Lisätietoa

Lahden kaupunki, Kim Venesjärvi, joukkoliikennelogistikko, p. 050 320 0101
Kuntaliitto, Johanna Vilkuna, liikenneasiantuntija, p. 040 869 7836
Paikallisliikenneliitto, Pekka Aalto, toiminnanjohtaja, p. 040 830 6727