Siirry suoraan sisältöön

30.1.2019 14:30

Lahti hakee näkyvyyttä kaupunkipolitiikassa

Kasvavien kaupunkien tulisi saada erityisasema kaupunkipolitiikassa. Lahden, Jyväskylän ja Kuopion kaupunkien johdot tapasivat tänään ministerit Kimmo Tiilikaisen, Anne Bernerin ja Antti Häkkäsen eduskunnassa.

Kasvavat kaupunkiseudut vastaavat suurelta osin Suomen kilpailukyvystä ja uusia investointeja synnyttävistä innovaatioista. Lahdessa, Jyväskylässä ja Kuopiossa sijaitsee monia merkittäviä, kansainvälisesti toimivia teollisuus- ja pk-yrityksiä. Hyvällä kansallisella ja kansainvälisellä saavutettavuudella on niille keskeinen merkitys. Erityisesti kasvavien kaupunkiseutujen välisiin yhteyksiin ja kansainväliseen saavutettavuuteen tulee panostaa seuraavalla hallituskaudella. Välityskyvyltään riittävillä ja toimivilla liikenneyhteyksillä on ratkaiseva merkitys koko Suomen hallitulle kasvulle.

MAL-sopimukset vastaavat kasvavien kaupunkiseutujen haasteisiin

Lahden, Jyväskylän ja Kuopion kaupunkien johdot esittävät, että valtio solmii seuraavalla hallituskaudella MAL-sopimukset nykyisten sopimuskaupunkien lisäksi näiden kolmen kaupunkiseudun kanssa. Tällöin maankäyttöä, asumista, liikennettä ja palveluja koskevien MAL-sopimusten piirissä olisivat kaikki Suomen yli 100 000 asukkaan kaupungit. Sopimusmenettelylle on kaikilla kolmella kaupunkiseuduilla vankka poliittinen tuki.

Jyväskylässä vahva muuttovoitto

-Jyväskylän kaupunki on kasvanut 2000 -luvulla yhteensä 25 000 asukkaalla. Vuonna 2018 Jyväskylän muuttovoitto oli yli 1 000 asukasta ja asuntorakentaminen suhteellisesti suurten kaupunkien nopeinta. Jyväskylä kuuluu Suomen voimakkaasti kasvavien kaupunkien joukkoon. Kasvu kuitenkin pitää rakentaa kestävällä tavalla, joka vaati entistä enemmän yhteistyötä valtion ja kaupunkien välillä kuten myös kaupunkiseutujen sisällä.
Kaikkia yli 100 000 asukkaan kaupunkeja koskettaa samat kasvun haasteet kuin tällä hetkellä sopimuksen piirissä olevia kuutta suurinta kaupunkia, sanoo Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto.

Lahti on Suomen johtava ympäristökaupunki

-Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Lahden eteläinen kehätie valmistuu vuonna 2020, millä on merkittävä ja pitkäaikainen vaikutus kaupunkiseudun liikennejärjestelmään ja maankäyttöön. Kehätie mahdollistaa asemanseudun voimakkaan kehittämisen. Suomen johtavana ympäristökaupunkina Lahti kokeilee uusia keinoja ilmastonmuutoksen hillintään ja edistää kestäviä liikkumistapoja. Lahti tarvitsee MAL-sopimusmenettelyä, jotta kaupunkiseudulla voidaan vastata kestävästi kasvuhaasteisiin yhteistyössä valtion kanssa, Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen toteaa.

Kuopiossa valtakunnallisesti merkittäviä investointeja

-Kuopio on Suomen parhaiten kehittyneitä kaupunkiseutuja. Valtion tulisi omilla toimillaan edistää alueen kaupunkikehityshankkeiden etenemistä, sillä ne sysäävät liikkeelle runsaasti myös yksityisiä investointeja. Kuopiossa on käynnissä valtakunnallisesti merkittäviä hankkeita, kuten Savilahden osaamis- ja innovaatioympäristön ja Matkakeskus-Asemanseudun rakentaminen sekä Finnpulpin biotuotetehtaan suunnittelu. Kuopion kaupunginjohtajan Jarmo Pirhosen mukaan näillä hankkeilla on merkittäviä vaikutuksia maankäyttöön ja liikennejärjestelmänä.

Maankäytön, asumisen, liikenteen ja palvelujen haasteet koskevat Suomen kaikkia suuria kaupunkeja seutuineen. Niiden maankäyttöä, asumista, liikennejärjestelmiä ja palveluja pitää sovittaa yhteen entistä pitkäjänteisemmin valtion ja kaupunkiseutujen yhteistyössä.