Siirry suoraan sisältöön

19.3.2019 12:00

Kaarikadun päiväkodin kuntotutkimukset valmistuivat

Kaarikadun päiväkoti muodostuu kahdesta rakennuksesta, A-talo ja B-talo. Tulosten perusteella valmistaudutaan luopumaan A-talosta elokuun loppuun mennessä. B-talossa toimintaa voidaan jatkaa toistaiseksi. 
Kaarikadun päiväkoti muodostuu kahdesta rakennuksesta, A-talo ja B-talo. Tulosten perusteella valmistaudutaan luopumaan A-talosta elokuun loppuun mennessä. B-talossa toimintaa voidaan jatkaa toistaiseksi.  

Tutkimustulosten mukaan A-talon osalta toiminta nykyisissä tiloissa päättyy viimeistään 31.8.2019 ja toimintaa jatketaan väistötiloissa. Ennen väistöön siirtymistä tiloissa tehdään käyttöä turvaavia toimenpiteitä kuten ilmanvaihdon tehostaminen, ilmanvaihtokanavien nuohous ja perussiivouksia toteutetaan säännöllisesti.  

B-talossa epäpuhtauden aiheuttajat voidaan poistaa käyttöä turvaavilla toimenpiteillä, jolloin tiloissa voitaisiin olla peruskorjaukseen saakka. Toimenpiteet ovat muun muassa tiivistyskorjaus, ilmanvaihdon tasapainotus, tarvittava määrä ilmanpuhdistimia ja säännöllisesti toteuttavat perussiivoukset. Tarkoituksena on, että B-talossa oltaisiin näillä toimenpiteille vuosi ennen peruskorjauksen alkua. Käyttöä turvaavat toimenpiteet tehdään 31.8.2019 mennessä. Korjausten arvioidaan aiheuttavan toiminnallisia järjestelyjä kesän aikana. 

Kaarikadun päiväkodin toiminta jatkuu normaalisti kesään saakka ja vanhempia informoidaan tulevista korjauksista sekä väistötilaratkaisuista, joita parhaillaan selvitetään. Kaarikadun päiväkodin tilajärjestelyt huomioidaan myös varhaiskasvatuspalvelujen vuorohoitoselvityksessä, jota käsitellään sivistyslautakunnassa 19.3.19.

Kaarikadun päiväkoti järjestää vuorohoitoa ja päiväkodissa on 138 lasta ja henkilöstöä 41.

Lisätiedustelut

Lahden Tilakeskus 
kiinteistöpäällikkö Jouni Arola, puh. 050 559 4227 

sivistyksen palvelualue, varhaiskasvatuspalvelut
päiväkodin toimintaan liittyen
Kaarikadun päiväkodin johtaja Petri Salminen, puh. 050 398 5478