Siirry suoraan sisältöön

21.2.2019 9:00

Kaupungin johtoryhmärakennetta ja tehtäviä uudistetaan

Kaupunginjohtaja Pekka Timonen uudistaa johtoryhmän rakenteen maaliskuun alusta alkaen. Tavoitteena on johtamisorganisaation selkeyttäminen ja yhden kaupungin mallin vahvistaminen.

​Viikoittain kokoontuvassa kaupungin johtoryhmässä käsitellään ajankohtaisten asioiden lisäksi talous- ja henkilöstöasioita, edunvalvontaa, sidosryhmien kanssa tehtävää yhteistyötä sekä viestintää. Johtoryhmän jäseninä ovat kaupunginjohtajan lisäksi konsernipalvelujohtaja Mika Mäkinen, sivistysjohtaja Tiina Granqvist, kaupunkikehitysjohtaja Olli Alho, hyvinvointijohtaja Mikko Komulainen, viestintäjohtaja Heini Moisio ja yhteysjohtaja Mari Kuparinen. Johtoryhmän sihteerinä toimii kaupunginsihteeri Janne Mäki.

Uusi ryhmä strategian valmisteluun ja seurantaan

Kaupungin strategiaryhmä korvaa muutosohjelmien ohjausryhmät. Kerran kuukaudessa kokoontuva ryhmä vastaa strategian valmistelusta, muutostarpeiden arvioinnista ja toteutumisen seurannasta. Lisäksi strategiaryhmä toimii kärkihankkeiden ohjausryhmänä sekä tunnistaa ja ennakoi toimintaympäristön muutoksia.

Strategiaryhmän puheenjohtajana toimii kaupunginjohtaja sekä jäseninä kaupungin johtoryhmän lisäksi ympäristöjohtaja Saara Vauramo, kehittämisjohtaja Sari Alm ja strategiasuunnittelija Olli Toivonen sekä kärkihankkeiden vastuuhenkilöt ja henkilöstön edustaja.

Palvelualueiden johtoryhmät jatkavat

Konsernihallintoon perustetaan vastuualuejohtajista koostuva johtoryhmä. Palvelu- ja vastuualueiden johtoryhmät jatkavat työskentelyä ennallaan.

Kaupungin johtoryhmät kokoontuvat käsittelemään kaupunkitasoisia ajankohtaisia asioita ja henkilöstöpoliittisia muutostarpeita noin kuusi kertaa vuodessa johdon seminaariin. Myös konsernitasoista yhteydenpitoa tiivistetään perustamalla konserniverkosto, jossa etsitään mahdollisuuksia yhteiskehittämiselle ja tiivistetään konserniyhteistyötä.