Siirry suoraan sisältöön

29.1.2019 10:00

Kaupunginhallituksen jaostot 28.1.2019

Elinvoima- ja työllisyysjaosto

Business Mill -konseptilla opiskelijat kehittämään alueen liiketoimintaa. Yli 500 nuorta kesätyöhön. Mannerheiminkadulle haetaan HITTI -hanketta.

Lahden kaupunki ja LAMK haluavat koulutuksen ja tutkimuksen kehittämään alueen yrityksiä. Tarkoituksena on parantaa yritysten mahdollisuuksia hyödyntää korkeakoulujen opiskelijoiden ja henkilöstön osaamista nykyistä tehokkaammin. Tavoitteena on luoda verkostomainen toimintamalli, joka keskittyy tuote-, tuotanto-, liiketoiminta- ja osaamiskehitykseen. Korkeakoulujen, yritysten ja kaupunkien verkosto mahdollistaa yhden luukun periaatteella korkeakoulutuksen ja tutkimuksen räätälöinnin yritysten kilpailukyvyn ja kasvun parantamiseksi sekä tukee yritysten ja alueiden strategista kehittymistä.
 
Korkeakouluopintoihin liittyvä aluekehitystyö paketoidaan Business Mill -konseptin alle, joka käytännössä tarkoittaa opiskelijoiden integroimista entistä tiiviimmin liiketoiminnan kehitykseen. Toiminnan tavoitteena on myös saada alueen nuorten yrittäjien määrä kasvuun ja synnyttää uutta elinvoimaista startup-yritystoimintaa uudistamaan alueen elinkeinorakennetta. 

Lahden kaupunkistrategian kärkihankkeessa Lahti - opiskelukaupunki on tavoitteena vahvistaa osaamisintensiivisen liiketoiminnan edellytyksiä ja luoda malli, jonka avulla yritykset voivat tehokkaasti hyödyntää korkeakoulujen ja yliopistojen osaamista. Business Mill -toimintamallin käyttöönotto on osa kärkihankkeen toimenpiteitä.

Yhä useampi nuori työllistyy kaupungin kesätyösetelin avulla

Lahden kaupunki on varannut nuorten kesätyöhön 280 000 euroa. Kaupunki tarjoaa kesätyöpaikkoja 160 nuorelle, 20 työllistetään sosiaalisin perustein, lisäksi kesätyösetelit mahdollistavat jopa 400 nuoren työllistymisen alueen yrityksiin ja yhteisöihin. Kesätyösetelin arvo on 300 euroa ja niitä voi käyttää enintään viisi kappaletta työnantajaa kohden. Kesätyösetelit jaetaan nuorille maaliskuun loppuun mennessä.

Kaupungin tarjoaman kesätyön pituus on yksi kuukausi touko-syyskuun aikana. Palkka kuukauden kesätyöjaksolta on 1 000 euroa Suosituimpia kesätyöpaikkoja ovat olleet kirjastot, museot ja päiväkodit.  Vuoden 2019 kesätyöpaikat ovat haussa 25.2.-11.3.

Lahti hakee HITTIä Mannerheiminkadun kehittämiseen

HITTI -hankkeen tavoitteena on uudenlaiset luontopohjaiset ratkaisut Mannerheiminkadun-Hämeenlinnantien muutokseen valtatiestä kaupungin kaduksi vuosien 2020 - 2022 aikana.
Kaupunki esittää HITTI -hanketta (Highway transformation to inclusive eco-smart street) EU:n Urban Innovative Actions -ohjelmaan. Hankkeessa hyödynnetään mm. Helsingin yliopiston Lahden yksikön kaupunkiekologista tutkimusosaamista sekä paikallisten yritysten innovaatioita liikenteen aiheuttamien ympäristöhäiriöiden (hulevedet, ilmanlaatu, melu jne) vähentämiseksi.

HITTI -hankkeessa tuotetaan matkakeskuksen ja radanvarren alueelle myös ympäristötaidetta, joka voi olla osa Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 vuoden sisältöä.
Hankkeen kokonaiskustannukset tulisivat olemaan noin 4,5 miljoonaa euroa, valtaosa käytettäisiin katuinvestointeihin ja niihin liittyvien uusien ratkaisujen toteutukseen. EU:n Urban Innovative Actions -ohjelma rahoittaa 80 % kaikista kuluista. Kaupungilta vaadittu omarahoitusosuus vuosina 2020 - 2022 olisi kaikkiaan enintään 600 000 euroa.

Elinvoima- ja työllisyysjaosto päätti kaikki asiat esityslistan mukaisesti.


Konserni- ja tilajaosto

Matkakeskuksen liityntäpysäköintiin muutoksia. Vanha terveysasema puretaan.

Radanvarren alue on tulevaisuudessa Lahden ydinkeskustaan kiinnittyvä tiivis ja urbaani kaupunginosa. Matkakeskuksen länsipuolen rakentaminen alkaa huhtikuun alussa Jaksonkadulta, ja sen yhteydessä osa aseman länsipuolella olevista pysäköintialueista poistuu käytöstä 30.3.2019.

Tällä hetkellä matkakeskuksen läheisyydessä on noin 470 autopaikkaa. Jotta matkakeskuksen autopaikat pystytään osoittamaan juuri liityntäpysäköijien käyttöön, pysäköinti matkakeskuksen alueella on pääosin maksullista. Niin sanotun VR:n terminaalikentän autopaikat ovat muuttuneet VR:n sopimuspaikoiksi. 

Tavoitteena on tulevaisuudessa lisätä matkakeskuksessa liityntäpysäköintipaikkojen määrää 600:aan, ja tarjota vähintään 700 paikkaa pyörille sekä parantaa pyörien säilytysturvallisuutta.

Lahden keskustan vanha terveysasema puretaan

Konserni- ja tilajaosto päätti antaa Lahden Terveystalo Oy:n hallitukselle omistajaohjeen, että sen on viipymättä ryhdyttävä toimiin, joilla valmistellaan rakennuksen purkaminen.
Lahden Terveystalo Oy:n omistavat Lahden kaupunki (82,5 %) ja PHHYKY (17,5 %). Lahden Terveystalo Oy omistaa kiinteistön osoitteessa Kauppakatu 14, joka oli entinen keskustan terveysasema. Rakennus on valmistunut vuonna 1977.

Vanhan terveysaseman ja KELAn toimipisteen paikalla on käynnistetty kaavanmuutostyö ja tontilla olevat rakennukset oletetaan purettaviksi. Kelan kiinteistönrakennushistoriaselvitys on juuri valmistumassa. Lahden Terveystalo Oy:n rakennuksen useissa vaiheissa toteutettujen merkittävien muutostöiden vuoksi rakennushistoriaselvitystä ei ole pidetty tarpeellisena.

Konserni- ja tilajaosto päätti kaikki asiat esityslistan mukaisesti