Siirry suoraan sisältöön

31.5.2016 9:10

Kaupunginhallituksen päätökset

Lahden kaupunginhallitus kokoontui 30.5.

​Kaikki kaupunginhallituksen jäsenet olivat paikalla.

Hallitus kuuli asiantuntijoina sosiaali- ja terveyslautakunnan pj. Hannu Himasta (pykälät 161 ja 167), teknisen- ja ympäristölautakunnan pj. Pekka Komua (pykälä 161) ja sivistyslautakunnan puheenjohtaja Eero Vainiota (pykälä 161).

Hallitus päätti asiat esityslistan mukaisesti, paitsi:

Pykälään 161: Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017 - 2019 taloussuunnitelman laadintaohjeiden hyväksyminen, tehtiin lisäys.
Jari Salonen esitti päätösehdotuksen hyväksymistä lisäyksellä, että elokuun 15. päivä mennessä kh:lle tuodaan käsittelyyn vaihtoehtoinen kehys, jossa vältytään veronkorotuksilta. Lasse Koskinen kannatti esitystä ja se hyväksyttiin yksimielisesti.

Pykäälä 163: Organisaation ja toiminnan virtaviivaistamisselvitys, palautettiin valmisteluun yksimielisesti.         

Päätöstiedote Lahti Energian lämpölaitosinvestoinnin rahoitus- ja takauspäätöksestä (pykälä 169).