Siirry suoraan sisältöön

13.8.2018 16:00

Kaupunginhallitus 13.8.2018

Esittelyasioina kaupunginhallituksen itsearviointi ja kaupungin strategian kärkihankkeet.

Kaupunginhallitus arvioi vuosittain omaa työtään Kuntaliiton arviointisuosituksen pohjalta ja kiinnitti kesäkuussa tehdyssä arvioinnissa erityisesti huomiota hallitustyön edellytyksiin, yhteistyön toimivuuteen, hallitustyön tuloksiin sekä arvioi toimintansa kehittämistarpeita.

Kaupunginhallitus keskusteli myös valtuuston keväällä hyväksymän strategian kärkihankkeista ja niiden resursoinnista, joka tulee huomioida talousarviossa vuonna 2019.

Kaupunginhallituksen päätökset

Kaupunginhallitus käytti kesäkuussa otto-oikeuttaan sivistyslautakunnan palveluverkkopäätökseen ja päätti nyt palauttaa Lasten ja nuorten vastuualueen
palveluverkko 2018 -asian uudelleen valmisteltavaksi.

Lasten ja nuorten palveluverkkoa suunniteltaessa on huomioitava kaupungin strategia sekä talousarvioon sisältyvä talouden ja toiminnan tasapaino-ohjelma.
Palveluverkkosuunnitelmaa laadittaessa on otettava huomioon kunkin alueen osalta palveluiden kysynnän ja tarjonnan tasapaino sekä ennakoitavissa olevat muutokset. Kaupungin tavoitteena on ylläpitää palveluiden kysynnän ja tarjonnan tasapainoa käyttäen rinnan erilaisia tapoja palveluiden järjestämiseen ja sopeuttaen tarvittaessa omaa palvelutarjontaansa.

Kaupunginhallitus päätti kaikki asiat esityslistan mukaisesti.