Siirry suoraan sisältöön

14.1.2019 18:00

Kaupunginhallitus 14.1.2019

Pormestarimalli tuo useita muutoksia kaupungin hallintoon. Kaupunginhallitus nosti esille hyvinvoinnin edistämisen.

Johtamisjärjestelmätoimikunnan mielestä poliittisen johtamisen tulee olla kustannustehokasta mutta riittävällä tavalla resursoitu, jotta edellytykset toimia luottamustehtävässä turvataan.  Uudistuksessa kaupunginhallituksen ja pormestarien kaudeksi esitetään kahta vuotta. Valtuustoryhmien yhdessä laatima pormestariohjelma ohjaa ja sitouttaa toimintaa yli valtuustokausien.

Lahden kaupungin hallintosääntöön johtamisjärjestelmän uudistus merkitsee useita muutoksia. Kaupunginhallitus tarkensi esitettyjä lautakuntien nimiä hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnaksi ja kaupunkiympäristölautakunnaksi.

Poliittisesta johtamisjärjestelmästä ja pormestarien tehtävistä päätetään kaupunginvaltuustossa. Lahti siirtyy pormestarimalliin seuraavan vaalikauden alussa 1.6.2021.

Kaupunginhallituksen päätökset

Kaupunginhallitus keskusteli johtamisjärjestelmätoimikunnan loppuraportista ja merkitsi sen tiedokseen. Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, että sosiaali- ja terveydenhuollon sekä hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen johtamisen  kokonaisuus otetaan huomioon kaupungin ylimmän johdon vastuualueita määriteltäessä.

Kaupunginhallitus hyväksyi talousarviomuutokset kuluvan vuoden talousarvioon esittelijän täydennettyä päätösesitystä: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että varhaiskasvatuksen kokeilusta aiheutuvat lisäkulut katetaan myöhemmin lisätalousarviolla toteutuneiden kustannusten mukaan.

Kaikki kaupunginhallituksen jäsenet olivat läsnä kokouksessa lukuun ottamatta Sirkku Hildéniä jonka sijaan oli Maria Mäkynen.

Kaupunginhallitus hyväksyi kaikki asiat esityslistan mukaisesti huomioiden mainitut muutokset.