Siirry suoraan sisältöön

20.3.2018 6:00

Kaupunginhallitus 19.3.2018

Hyvinvointiyhtymän ensimmäinen palvelusopimus hyväksyttiin.

Lahden kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut on tuotettu 1.1.2017 alkaen Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä. Ostettavat palvelut sisältävät sosiaali- ja perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja ensihoidon. Kaupungin talousarvioon on varattu 354 miljoonaa euroa tälle vuodelle ostoihin hyvinvointiyhtymästä.

Palvelusopimuksessa kaupunki ja hyvinvointiyhtymä sopivat yhtymän talouden ja toiminnan suunnittelusta ja tavoitteista. Nyt hyväksyttyyn sopimukseen on kirjattu myös kuntien yhteiset kehittämisasiat:

1. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työnjako, käytänteet ja toimenpiteet on sovittu vuoden 2018 loppuun mennessä.

2. Lapsi- ja perhepalveluiden (LAPE) -muutosohjelman mukaiset käytänteet ja työnjako on sovittu vuoden 2018 loppuun mennessä.

3. Työllisyyden hoitoon liittyvät toimintalinjaukset ja työnjako on sovittu 30.9.2018 mennessä.

4. Selvitetään sosiaalisen luototuksen käyttöön ottaminen vuoden 2019 alusta lukien.

Mikäli Lahden kaupungin maksuosuus uhkaa ylittyä, yhtymä aloittaa välittömästi toiminnalliset muutokset, joilla varmistetaan, että palvelusopimuksen mukaisessa maksuosuudessa pysytään.

Kaupunginhallitus hyväksyi kaikki asiat esityslistan mukaisesti pienin tekstimuutoksin.