Siirry suoraan sisältöön

21.1.2019 17:00

Kaupunginhallitus 21.1.2019

Kaupunginhallitus keskusteli maahanmuuttotilanteesta ja sai arviot Lahden ja Nastolan kuntaliitoksen toteutumisesta sekä talouden tasapaino-ohjelmasta.

Kaupunginhallitus keskusteli kokouksensa aluksi maahanmuuttajatilanteesta. Asiantuntijoina olivat Hämeen poliisilaitoksen johto ja kaupungin maahanmuuttotyön asiantuntija.

Lahdessa on hyviä kokemuksia laaja-alaisesta yhteistyöstä nuorten turvapaikanhakijoiden parissa. Kaupungissa on yli kahden vuoden ajan toiminut verkostotyöryhmä, joka jalkautuu tarvittaessa nuorten pariin. Poliisin, nuorisopalvelujen, perusopetuksen, osallisuus ja hyvinvointipalvelujen, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän sekä kouluttajien lisäksi työryhmässä on mm. seurakunnan ja vartiointiliikkeen edustajat. Nuortentila Triplassa Triossa on myös annettu lahtelaisille nuorille opastusta sosiaalisessa mediassa toimimiseen.

Lahden ja Nastolan yhdistymisestä hyvä arvio

Kuntaliitoksen onnistumista arvioitiin nyt viidennen kerran. FCG:n arvioijat kiinnittivät huomiota merkittäviin rakenteellisiin muutoksiin, jotka on toteutettu lyhyessä ajassa kuntaliitoksen lisäksi. Yhdistymissopimus on pääosin toteutunut mutta investoinnit ovat osin viivästyneet ja yhdistymisen jälkeen 2. asteen ammatillisen koulutuksen yksikkö on suljettu ja tehty päätökset Nastopolin lukion lakkauttamisesta. Haasteellisena pidettiin myös onnistumista talouden tasapainottamisessa.

Luottamushenkilöjohdon ja johtoryhmien kokemukset uuden kaupungin ilmapiiristä ovat laskeneet alkuvaiheen korkealta tasolta. Henkilöstön arviot ovat kokonaisuutena
parantuneet. Kuitenkin vanhan Nastolan henkilöstön kriittisyys on kasvanut.

Kaupunginhallituksen päätökset

Kaupunginhallitus päätti kaikki asiat esityslistan mukaisesti. Kuntaliitoksen arvioinnin yhteydessä kaupunginhallitus edellytti, että sille tuodaan toimenpide- ja linjausesitykset raportin tulosten ja suositusten johdosta toukokuun 2019 loppuun mennessä.

Lisäksi hallitus esitti, että valtuusto palauttaa asian (valtuuston esityslistalla §17) yksityisen hoidon tuella olevien lasten kokeiluun osallistumisen osalta uudelleen sivistyslautakunnan päätettäväksi.

Maksuttoman varhaiskasvatuskokeilun valmistelussa on jäänyt huomioimatta yksityisen hoidon tuella toimivat palveluntuottajat, ja nyt sivistyslautakunta pohtii tähän ratkaisua.