Siirry suoraan sisältöön

11.10.2016 10:25

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys valmistaa muutokseen

Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirran talousarvioesitys turvaa ja kehittää palveluita sekä tukee kaupungin kasvua. Tavoitteena on kaupungin talouden tasapainotus.
Kaupunginjohtajan talousarvioesitys julkistettiin

Myllyvirran mukaan kaupungin toimintaa edelleen tehostetaan ja kustannuksia karsitaan. Avainasia talouden tasapainon kannalta on kuitenkin uusien asukkaiden, yritysten ja työpaikkojen saaminen alueelle

Kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä korotetaan kiinteistöveroa mutta tuloveroprosentti pysyy nykyisellään (20,25), kaupungin verotulot ovat yhteensä 445,50 milj. euroa. Kiinteistöveronkorotuksesta (noin 5 milj. euroa) ja menojen karsimisesta huolimatta tulos jää 1,3, milj. euroa miinukselle. Vuosikate on 41,2 milj. euroa. Talousarvioesityksessä tulos on alijäämäinen 1,3 milj. euroa. Vuosikate on 41,2 milj. euroa. Nettoinvestoinnit 2017 ovat talousarvion mukaan noin 70 milj. euroa ja vuosina 2017 – 2021 yhteensä lähes 470 miljoonaa euroa. Kaupungin omat lainat ovat talousarviovuoden lopussa 243,6 milj. euroa eli 2 023 euroa asukasta kohden.

Palveluita kootaan ja toimintaa tehostetaan

Lahden kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen siirtyy vuoden 2017 alussa toimintansa aloittavalle Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymälle. Yhtymältä odotetaan tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Hyvinvointiyhtymä tuottaa ostopalveluna lahtelaisille noin 340 milj. euron sote -palvelut.

Uuteen kuntayhtymään siirtyy lähes 2 400 työntekijää ja kaupungin palvelukseen jää kaikkiaan 3 800 henkilöä. Tukipalvelujärjestelyt vuoden 2017 aikana vähentävät henkilöstön lukumäärää edelleen merkittävästi.

Voimakas investointikausi

Lahti investoi poikkeuksellisen paljon. Talonrakennusinvestoinnit 2017–2019 ovat 157,5 milj. euroa. Suurimpina kohteina pääterveysaseman uudistaminen, Launeen monitoimitalo ja Kivimaan yläaste. Lisäksi lähes 35 milj. euroa käytetään koulujen ja päiväkotien perusparannukseen.

Kokonaisinvestointeja kasvattaa kaupungin osuus eteläisen kehätien rakennuskustannuksiin, yhteensä enintään 70 miljoonaa euroa. Suuret investoinnit merkitsevät kaupungin velkaantumisen jatkumista, vuosikate kattaa vain noin puolet kaikista investoinneista.

Talousarvio toteuttaa kaupungin strategiaa

Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirran mukaan Lahdessa on positiivisia merkkejä siitä, että "menestymme kansainvälisesti rohkeana ihmisten ja yritysten ympäristökaupunkina", kuten valtuuston hyväksymä visio sanoo. Myllyvirta nostaa esille alueen yritysten lisääntyneet investoinnit.

Lahti vahvistaa mainettaan tapahtumakaupunkina. Vuonna 2017 järjestetään mm. Hiihdon MM-kisat helmi-maaliskuussa ja Kansallisen veteraanipäivän viimeinen valtakunnallinen pääjuhla huhtikuussa. Molemmat ovat myös keskeisiä Suomi 100 -juhlavuoden tapahtumia.

Kaupunginhallitus käsittelee talousarvioesitystä 7.-8.11. ja valtuusto päättää vuoden 2017 talousarviosta ja vuosien 2018–2019 taloussuunnitelmasta 28.11.2016.

Lisätietoja
kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta, 050 63895

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2017

Kaupunginjohtajan diasarja 2017