Siirry suoraan sisältöön

27.6.2016 21:45

Kaupunginvaltuusto hyväksyi hyvinvointikuntayhtymän

Lahden kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyskuntayhtymän perussopimuksen muuttamisen ja uuden hyvinvointikuntayhtymän perustamisen.

Samalla valtuusto hyväksyi sosiaali- ja perusterveydenhuollon järjestämisvastuun siirron Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymälle 1.1.2017 alkaen edellyttäen, että hyvinvointikuntayhtymään siirtyy samaan aikaan vähintään peruspalvelukeskus Oivan terveydenhuollon ja sosiaalihuollon kokonaisuus henkilöstöineen.

Valtuuston keskustelun kuluessa Jarkko Nissinen (sd.) teki palautusesityksen, jonka valtuusto hylkäsi äänin 55-47. Tämän jälkeen Jarkko Nissinen teki hylkäysesityksen. Kaupunginvaltuusto kuitenkin hyväksyi hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen äänin 56-46.

Valmistelu käynnistyy heti

Uuden perussopimuksen mukainen toiminta ja sen kokoamisen valmistelu alkaa välittömästi, uudistusta valmistelemaan valitaan määräaikainen muutosjohtaja. Ripeä aikataulu on välttämätön, jotta toiminnallinen kehittäminen saadaan toteutetuksi ja tavoitellut hyödyt ehditään saavuttaa ennen valtakunnallisen uudistuksen mukaiseen maakuntasoteen siirtymistä 1.1.2019.

Uudistetun kuntayhtymän ylimpänä päättävänä elimenä jatkaa yhtymävaltuusto. Yhtymävaltuustolle päätökset valmistelee seitsenjäseninen yhtymähallitus. Lahti nimeää hallitukseen kolme jäsentä.

Henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksella hyvinvointikuntayhtymään 1.1.2017. Lahden kaupungilta siirtyvä henkilöstö määritellään syksyn 2016 aikana, heillä säilyy kuntaliitoksen tuoman 5 vuoden irtisanomissuojan jäljellä oleva osa. Sosiaali- ja terveystoimen henkilökunnalle järjestetään elokuussa tiedotustilaisuuksia asiasta.

Uudistuksen onnistunut toteuttaminen perustuu kuntarajat ylittävään asiakaslähtöiseen tarkasteluun ja tehokkaiden ja vaikuttavien palvelujärjestelmien edistämiseen kuntarajoista ja kuntakohtaisista intresseistä riippumatta. Keskeistä on kuntavetoisuus ja peruspalveluiden ensisijaisuus. Muutos vaatii erittäin määrätietoista johtamista, henkilöstön osallistumista ja laaja-alaista poliittista sitoutumista valtuuston päätökseen.

Viimeiset kuntapäätökset lähipäivinä

Uuden hyvinvointikuntayhtymän kannalla ovat olleet Hartola, Hollola, Kärkölä, Myrskylä, Padasjoki, Pukkila ja Orimattila. Sysmän ja Heinolan valtuustot ovat asettuneet kielteiselle kannalle. Iitissä valtuuston kokous on 28.6. ja Asikkalassa 30.6. Lahden kaupungin myönteinen kanta yhdessä muiden jo tehtyjen myönteisten päätösten lisäksi riittää kuitenkin varmistamaan hyvinvointikuntayhtymän perustamisen.

Lisätietoja:
Jyrki Myllyvirta
kaupunginjohtaja
050 63 895