Siirry suoraan sisältöön

16.5.2016 22:40

Kaupunginvaltuuston kokous 16.5.2016

Lahden kaupunginvaltuusto kokoontui 16.5.2016 Sibeliustalolla.

Kaupunginvaltuuston päätökset 16.5.


Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Petri Honkanen ja Panu Heinonen.


Muistosanat edesmenneelle valtiopäiväneuvos Jouko Skinnarille

Puheenjohtaja piti muistopuheen valtiopäiväneuvos Jouko Skinnarin poismenon johdosta.

Tämän jälkeen valtuusto kunnioitti Jouko Skinnarin muistoa hiljaisella hetkellä.


Kaupunginvaltuusto päätti asiat esityslistan mukaisesti lukuun ottamatta seuraavia asioita:

47 §
Asemakaavan muutos A-2640, Hennalan kasarmin asuinalue, sekä siihen liittyvät tonttijaon muutosehdotukset M-15-111 - M-15-115


Valtuusto hyväksyi yksimielisesti valtuutettu Tapani Ripatin tekemän seuraavan ponnen:

”Hyväksyessään asemakaavan muutosehdotuksen A-2640 valtuusto edellyttää, että Kasarmipuiston varrella ja sen läheisyydessä olevien rakennusten 1, 3, 4, 5, 6, 7 ja 8 numerot säilyvät entisellään. Niiden osoitteet voisivat olla tulevaisuudessa esim. Kasarmipolku 1, 3, 4, 5, 6, 7 ja 8.”


51 §
Valtuutettu Kalle Aaltosen valtuustoaloite
Lahden kaupunki ryhtyy toimiin toteuttaakseen kaupunkiin kehonpaino- ja toiminnalliseen harjoitteluun sopivia liikuntapaikkoja.


52 §
Valtuutettu Kalle Aaltosen valtuustoaloite
Lahden kaupunki ryhtyy välittömästi toimiin toteuttaakseen jo luvatut ja asiantuntijoiden mukaan erittäin tarpeelliseksi todetut neula- ja ruiskukeräysastiat ongelmapaikoille.


53 §
Valtuutettu Kalle Aaltosen valtuustoaloite
Lahden kaupunki ryhtyy toimiin ja velvoittaa Lahden Pysäköinti Oy:n tekemään yhteistyötä Toriparkin lähistön yritysten kanssa. Lisäksi Lahden Pysäköinti Oy tulee laittaa lanseeraamaan Toriparkki uudestaan.


54 §
Valtuutettu Tapani Ripatin valtuustoaloite
1. Kaupunginvaltuustolle tuodaan kattava sekä kronologisesti kestävä selvitys ketkä ja milloin ovat tehneet päätöksen Kisatulikukkulan maansiirrosta sekä onko prosessien aikana pyydetty asianmukaiset lausunnot museovirastolta
2. Lahden kaupunki ja Maakuntamuseo laativat pikaisesti valtuustolle suunnitelma, jotta Kisatulikukkulan historiallisesti merkittävät 1918-muistot saadaan arvokkaalla tavalla esiin vuonna 2018.