Siirry suoraan sisältöön

27.6.2016 22:35

Kaupunginvaltuuston päätökset 27.6.

Kaupunginvaltuusto 27.6.2016

Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Pasi Karjalainen ja Reino Honkanen

Kaupunginvaltuusto päätti asiat esityslistan mukaisesti lukuun ottamatta seuraavia asioita:


71 § Valtuutettu Eero Vainion valtuutetun tehtävän päättyminen ja varavaltuutettu Paul Sundströmin kutsuminen hänen tilalleen varsinaiseksi valtuutetuksi
Päätösehdotukseen tehtiin lisäys, että valtuutettu Eero Vainion valtuutetun tehtävä päättyy 31.7.2016.


72 § Eron myöntäminen Eero Vainiolle sivistyslautakunnan puheenjohtajan tehtävästä ja uuden jäsenen valitseminen
Sivistyslautakunnan jäseneksi ja puheenjohtajaksi valittiin terveydenhoitaja Sirkku Hildén 1.8.2016 alkaen.


73 § Eron myöntäminen terveydenhoitaja Sirkku Hildénille kaupunginhallituksen jäsenen tehtävästä ja uuden jäsenen valitseminen kaupunginhallitukseen
Kaupunginhallituksen jäseneksi valittiin vastaava kuraattori Susanna Iivonen-Pekesen ja varajäseneksi graafinen suunnittelija Ulla Koskinen-Laine 1.8.2016 alkaen.


74 § Eron myöntäminen Sirkku Hildénille Lahden seudun joukkoliikennelautakunnan puheenjohtajan tehtävästä ja uuden jäsenen valitseminen sekä eron myöntäminen Heidi Veräjäntaustalle varajäsenen tehtävästä ja uuden varajäsenen valitseminen
Joukkoliikennelautakunnan jäseneksi ja puheenjohtajaksi valittiin laboratorionhoitaja Riikka Raaska ja Heidi Veräjäntaustan tilalle varajäseneksi valittiin lukion rehtori Merja Kukkola 1.8.2016 alkaen.


78 §
Valtuutettu Marja-Leena Taavilan ym. valtuustoaloite
Lahden kaupunki myöntää 5-10 % avustuksen hissien rakentamiseksi vanhaan hissittömään kerrostaloon ja myöntää avustuksen myös hissinhankkeen esisuunnitteluun


79 §
Valtuutettu Maarit Tuomen ym. valtuustoaloite
Lahden kaupunki ottaa käyttöön sairaalloisen ylipainoisten liikunta (BMI) –kortin 1.1.2017 alkaen