Siirry suoraan sisältöön

16.10.2018 12:25

Kerro mielipiteesi Ranta-Kartanon alueen suunnitelmaluonnoksista

Ranta-Kartanon alueen kortteleiden kaavaluonnoksista ja puistosuunnitelmasta kerätään palautetta. Voit kertoa oman mielipiteesi helposti verkossa 7.11.2018 mennessä.
Ranta-Kartanon alueen havainnekuva

Asemakaavamuutos on vireillä kaikissa muissa Ranta-Kartanon rakentamattomissa kortteleissa paitsi Skanskan omistamassa korttelissa, jonka kaavamuutos tuli voimaan kesällä 2017.

Fellmaninpuiston puoleisten kortteleiden kaavamuutokset tehdään samoin periaattein kuin Skanskan korttelin. Tavoitteena on parantaa kortteleiden toteuttamismahdollisuuksia tarkistamalla kerroslukuja, rakennusalojen rajoja sekä muita korttelin sisäisiä kaavamerkintöjä. Kortteleiden ulkorajat sekä puistoalueet pysyvät nykyisen kaavan mukaisina.

Kartanonkadun puoleisiin kortteleihin kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa hotellin ja vesiliikuntakeskuksen sekä pysäköintilaitoksen toteuttaminen. Hotelli ja pysäköintitalo ovat mukana jo nykyisessä kaavassa, mutta uudet suunnitelmat edellyttävät kaavan tarkistusta useassa kohdin.

Kaavaluonnosten kommentointi

Puistosuunnitelma käsittää puistoväylän ja sivupuistot

Puistosuunnittelun tavoitteena on järjestää Ranta-Kartanon alueen keskelle, nykyisen Jalkarannantien paikalle puistomainen viihtyisä jalankulku- ja pyöräily-yhteys keskustasta Pikku-Vesijärven puistoon. Samalla puistoalue suunnitellaan vehreäksi ja viihtyisäksi oleskelualueeksi. Jalankulkijoille ja pyöräilijöille suunnitellaan erilliset reitit.

Keskialueelle ja pohjoispäähän suunnitellaan hulevesien käsittelyyn tarvittavat ratkaisut. Puistosta laaditaan vuoden 2018 aikana yleissuunnitelmatasoinen puistosuunnitelma.

Puistosuunnitelman kommentointi

Ranta-Kartanon illassa sata osallistujaa

Suunnitelmia pääsi kommentoimaan ensimmäisenä 10. lokakuuta järjestetyssä Ranta-Kartanon illassa. Tilaisuudessa oli sata osallistujaa ja keskustelu kävi vilkkaana. Tilaisuuden avasivat projektipäällikkö Pirkko-Leena Jakonen ja kaavoitusarkkitehti Markus Lehmuskoski, jotka kertoivat Ranta-Kartanon suunnittelun suurista linjoista. Käynnissä on samaan aikaan useampia suunnitteluhankkeita, jotka olivat kaikki esillä tilaisuudessa.

Esittelyosuuden jälkeen osallistujat kiersivät läpi viisi pistettä, joiden aiheita olivat: Ranta-Kartanon kaavaluonnokset, hotelli- ja vesiliikuntakeskushanke, taideohjelma, puistosuunnitelma ja monisukupolvikortteli. Tilaisuudessa vallitsi myönteinen ja odottava ilmapiiri. Tilaisuuden aikana saaduista kommenteista julkaistaan kooste Lahden kaupungin verkkosivuilla.

Havainnevideo, YouTube
Videotallenne Ranta-Kartanon illan esityksistä, Facebook

Lisätietoja

Ranta-Kartanon suunnittelu
Pirkko-Leena Jakonen, projektipäällikkö
p. 044 416 3503
Markus Lehmuskoski, kaavoitusarkkitehti
p. 050 398 5113

Luonnosten kommentointityökalu
Henrik Saari, vuorovaikutussuunnittelija
p. 044 416 3820

etunimi.sukunimi@lahti.fi
Lahden kaupunki, kaupunkiympäristön palvelualue