Siirry suoraan sisältöön

16.6.2016 10:40

Kilpailukykystrategia tukee Lahden kaupunkiseudun kehittämistä

Lahden ydinkaupunkiseutu toimii yritysystävällisesti ja tavoitteena on olla Suomen rohkein kestävä kasvukeskus vuonna 2020. Vastavalmistunut kilpailukykystrategian luonnos kiteyttää alueen yhteisen näkemyksen kilpailukyvyn kehittämisestä.

​Lahden ydinkaupunkiseudun (Lahti, Hollola, Orimattila) kilpailukykystrategian luonnos on valmistunut. Luonnoksessa määritellään Lahden kaupunkiseudun kilpailukykyvisio sekä strategian keskeiset teemat ja prosessit muutoksen aikaansaamiseksi. Kilpailukykyvisio ohjaa tulevaisuudessa alueen kilpailukyvyn kehittämistä. Luonnos on valmisteltu yhteistyössä seudun kuntien, elinkeinokehittäjien ja yritysten kanssa.

Kilpailukykystrategian kulmakivet

Strategialuonnoksessa määritellyt kolme ydinteemaa ovat kiertotalous, muotoilun ja digitalisaation yhdistäminen sekä liikunta ja elämykset. Lahden kaupunkiseudulla on vahvaa osaamista, liiketoimintaa ja kasvupotentiaalia kaikilla näillä osa-alueilla.

Palautetta ja keskustelua toivotaan

Kilpailukykystrategiatyö jatkuu elokuussa 2016. Ennen strategian hyväksymistä on edelleen mahdollista vaikuttaa siihen, mihin elinkeinotoiminnan kehittämispanostuksia kohdistetaan tulevaisuudessa.

− Kilpailukykystrategian luonnos on Lahden kaupunkiseudun näköinen ja se pohjautuu alueen vahvuuksiin. Nyt on tilaisuus vaikuttaa elinkeinotoiminnan painopisteisiin. Toivonkin avointa keskustelua ja palautetta yrityksiltä sekä kuntalaisilta, täsmentää työllisyys- ja elinvoimajaoston puheenjohtaja Jarkko Nissinen.

Lahti, Hollola ja Orimattila määrittelevät syksyn 2016 aikana, miten kokonaisuus viedään käytäntöön kuntakohtaisesti. Lahden osalta kilpailukykystrategia kytkeytyy olennaisesti kaupungin strategiaan erityisesti elinvoiman ja työllisyyden osalta.

Alueellista elinvoimaa rohkeudella ja yhteistyöllä

Lahden kaupunkiseudulla on erinomaiset mahdollisuudet kilpailukykynsä merkittävään kasvattamiseen. Ekosysteemiperustaisen kilpailukykypolitiikan täysmittaiseen hyödyntämiseen tarvitaan kuitenkin toimintakulttuuriin, rakenteiden ja toimintamallien ennakkoluulotonta uudistamista.

− Lahden kaupunkiseutu tarvitsee menestyäkseen rohkeita uusia avauksia ja laajapohjaista yhteistyötä niin yritysten kuin asukkaiden kanssa, painottaa kaupunkikehitysjohtaja Olli Alho.

Asiaa käsiteltiin Lahden elinvoima- ja työllisyysjaoston kokouksessa 14.6.2016, esityslistan § 55.

Lisätietoja:

Kaupunkikehitysjohtaja Olli Alho, p. 040 595 4543
Työllisyys ja elinvoimajaoston puheenjohtaja Jarkko Nissinen, p. 040 501 5995 Strategiapäällikkö Sirkku Huisko, p. 050 381 1920