Siirry suoraan sisältöön

3.5.2016 18:00

Kivimaan alakoulurakennuksen kuntotutkimukset valmistuivat

Syyslukukauden 2016 alkuun mennessä keskitytään alakoulurakennuksen käyttöä turvaaviin toimenpiteisiin, erityisesti ilmanvaihdon ja alipaineistuksen kuntoon saattamiseen.


Kivimaan alakoulurakennuksen kuntotutkimustulokset ovat valmistuneet. Tulosten mukaan alakoulun käytävien ja liikuntasalin välipohjien purueristeessä on paikallisia mikrobivaurioita. Luokkatilojen välipohjat on uusittu peruskorjauksen yhteydessä. Ainoastaan käytävien ja liikuntasalin välipohjissa on vanhat rakenteet, jotka on alipaineistettu. Myös yläpohjan purueriste nähdään riskirakenteena. Ilmanvaihtojärjestelmän toiminnassa havaittiin puutteita.

Syyslukukauden 2016 alkuun mennessä keskitytään alakoulurakennuksen käyttöä turvaaviin toimenpiteisiin, erityisesti ilmanvaihdon ja alipaineistuksen kuntoon saattamiseen.

Kuntotutkimuksella haluttiin selvittää alakoulurakennuksen kuntoa henkilökunnan ja oppilaiden jatkuneiden oireilujen vuoksi.  Vuonna 1948 rakennettua alakoulua on peruskorjattu vuosina 1999 sekä 2006.

Alkuvuodesta valmistuivat Kivimaan yläkoulun kuntotutkimukset, joiden mukaan yläkoulurakennus on käyttöikänsä päässä. Rakennus- ja ympäristölupalautakunnan päätöksellä (22.3.2016) yläkoulurakennus menee käyttökieltoon syysloman jälkeen 31.10.2016. Siihen mennessä Lahden Tilakeskus ehtii valmistella väistötilat asianmukaisesti valmiiksi.    

Alakoulurakennuksen kuntotutkimuksen tuloksia ja toimenpiteitä

Alakoulurakennuksen sisäilman hiilidioksidipitoisuustaso on pääosin hyvällä tasolla, mikä kertoo ilmanvaihdon riittävyydestä luokkatiloissa. Rakennus on kuitenkin alipaineinen ulkoilmaan nähden. Ilmanvaihdon epätasapaino on yksi todennäköinen syy koettuun huonoon sisäilman laatuun sekä koettuihin ärsytysoireisiin.

Toimenpiteinä ovat ilmanvaihtokoneiden puhdistus, säätö ja tasapainotus. Alakoulun luokkatilojen ilmanvaihtokoneiden puhaltimet vaihdetaan taajuusmuuttajakäyttöisiksi puhaltimiksi, joilla varmistetaan rakennuksen painesuhteiden hallinta. Käytävien ja liikuntasalin välipohjan alipaineistuksen putkiston suuttimet on puhdistettu vuonna 2011 niiden toiminnan varmistamiseksi. Suuttimet puhdistetaan kesällä uudelleen ja niiden toiminta varmistetaan mittaamalla. Liikuntasalissa suoritetaan myös tiivistyskorjauksia.

Viranomaisen vaatimuksesta korjaamattomien välipohjien alipaineistus tulee saattaa kuntoon mahdollisimman pikaisesti, viimeistään syyslukukauden 2016 alkuun mennessä. Alipaineistuksien toimintaa tulee seurata ja niiden toiminta on varmistettava ennen syyslukukauden alkua sekä syys- ja kevätlukukausien lopussa. Alipaineistuksien varmistamisesta tulee laatia tarkastuspöytäkirja.

Käytävä- ja liikuntasalin välipohjien uusimiseen varaudutaan yläkoulun uudisrakennuksen valmistumisen jälkeen.

Kivimaan alakoulurakennuksen kuntotutkimuksen toteutti Insinööri Studio Oy. 

Kivimaan koulutyö jatkuu normaalisti kuluvan kevätlukukauden loppuun. Perusopetuspalvelut, koulun rehtori ja Lahden Tilakeskus yhteistyössä huolehtivat, että henkilöstö, huoltajat ja oppilaat saavat ajantasaista tietoa asioiden etenemisestä. Koulussa toimii oma sisäilmatyöryhmä.

Kivimaan alakoulun tutkimustuloksista on kerrottu tänään tiistaina 3.5. koulun henkilökunnalle ja lasten huoltajille järjestetyssä infotilaisuudessa sekä Wilma-palvelun kautta.

Lisätiedustelut
Lahden Tilakeskus
kiinteistöpäällikkö Jouni Arola, puh. 050 559 4227
kunnossapitoinsinööri Jouko Immonen, puh. 050 559 4230
 
Koulun toimintaan liittyen
Kivimaan koulun rehtori Jukka Manninen, puh. 050 387 9719    

Palveluverkkokokonaisuuteen liittyen
vastuualuejohtaja Lassi Kilponen, puh. 044 716 1328
_ _ _ _
 INFO

Kivimaan alakoulussa oppilaita on 480, koko peruskoulussa yhteensä 780 ja opetushenkilöstöä 80.  Yleisopetuksen luokkia 1 – 9 on yhteensä 36, erityisen tuen luokkia 5. Kuusi alakoulun luokkaa työskentelee yläkoulurakennuksessa.