Siirry suoraan sisältöön

21.4.2017 11:00

Lahden englanninkieliset luokat juhlivat 20-vuotista taivaltaan

Englanninkieliset luokat tarjoavat laajamittaista kaksikielistä, suomi-englanti, opetusta yksisarjaisena esikoulusta yhdeksänteen luokkaan saakka.
Lahden englanninkielisten luokkien lapsia

​Tiirismaan koulun Lahden englanninkieliset luokat juhlivat 20-vuotista taivaltaan lauantaina 22.4.2017. 

Lahden englanninkielisten luokkien toiminta käynnistyi 1996 osana Tiirismaan yhtenäiskoulua Lotilan koulun kiinteistössä. Luokanopettaja Birgitta Stjernvall-Järven johdolla alkuun saatujen luokkien oppilasmäärä kasvoi vuosi vuodelta tasaisesti ja isompien tilojen etsiminen tuli ajankohtaiseksi. Vuonna 2000 englanninkieliset luokat saivat omat tilat Tiirismaan koulun yhteyteen rakennetusta lisäsiivestä, jossa toiminta jatkui väistötiloihin siirtymiseen saakka.

Tällä hetkellä Lahden englanninkieliset luokat tarjoavat laajamittaista kaksikielistä, suomi-englanti, opetusta yksisarjaisena esikoulusta yhdeksänteen luokkaan saakka. Oppilasmäärä alakoulussa on 159 ja yläkoulussa 62.  Vuosittain englanninkieliseen esikouluun pyrkii 40 - 50 lasta, joista sisään voidaan ottaa puolet. Koulun laajentaminen kaksisarjaiseksi onkin yksi tulevaisuuden toiveista.

Lahden englanninkielisillä luokilla on tällä hetkellä kaksi esiopettajaa, viisi luokanopettajaa, yksi päätoiminen tuntiopettaja sekä yläkoulun puolella lukuisia aineenopettajia. Ensi lukuvuonna saadaan kuudes luokanopettaja. Heidän lisäkseen oppilaiden oppimista tukee kaksi koulunkäyntiavustajaa, joista toinen on äidinkielenään englantia puhuva.

Lahden englanninkielisille luokille pyrkii oppilaita koko kaupungin alueelta. Pääsykokeet järjestetään keväisin samaan aikaan kaupungin painotetun opetuksen pääsykokeiden kanssa. Suurin osa oppilaista on aloittanut englanninkielisessä esikoulussa ilman merkittävää englannin kielen taitoa. He päättävät peruskoulunsa hyvin kielitaitoisina nuorina. Jokaisesta luokasta löytyy joitakin ulkomailla koulunsa aloittaneita tai monikielisistä perheistä tulevia oppilaita, mikä tukee koko luokan kielitaidon kehittymistä.

Lahden englanninkielisten luokkien kutsuvierasjuhlaa vietetään Lotilan koulun juhlasalissa.  

Lisätiedot
Lahden kaupungin perusopetuspalvelut, Tiirismaan peruskoulu
rehtori Kari Turpeinen, puh. 050 559 7846
englanninkielisten luokkien vastaava opettaja, vararehtori Pekka Niiranen, puh. 050 383 6524