Siirry suoraan sisältöön

31.8.2016 8:00

Lahden kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta 30.8.

Kaikki lautakunnan jäsenet olivat paikalla lukuun ottamatta Nina Laihasta ja Kirsi Österiä jonka sijaan paikalla oli Liisa Juvonen.

Lautakunta päätti kaikki asiat esityslistan mukaisesti lukuun ottamatta seuraavaa:

§ 72 Sosiaali- ja terveystoimialan talousarvioesitys 2017

Keskustelun kuluessa lautakunnan varapuheenjohtaja Kari Lempinen teki kannatetun muutosehdotuksen jossa sosiaali- ja terveystoimialan talousarvioesitykseen lisätään kohtaan ”Ostot hyvinvointiyhtymältä” 2 181 200 euroa.

Lautakunta päätti äänin 6-6, yksi poissa, puheenjohtajan äänen ratkaistessa hyväksyä toimialajohtajan päätösehdotuksen. Päätösehdotuksen kannalla olivat Himanen, Metsänen, Juvonen, Silventoinen, Niemi, Loponen. Muutosehdotuksen kannalla olivat Lempinen, Lähteenmäki, Koskinen, Tuliainen, Lientola, Pellinen.

Lautakunta päätti jättää yhteisen ponnen, jonka mukaan uuden perustettavan hyvinvointikuntayhtymän tulee erityisesti huomioida talousarvion valmistelussaan palvelun tason parantamisen perusterveydenhuollon, hammashuollon, vanhusten palvelujen ja hyvinvointipalvelujen osalta sekä turvata sosiaalihuoltolain mukaisten muutosten toteutuminen.