Siirry suoraan sisältöön

14.3.2017 9:55

Lahden kaupungin tilinpäätös 2016

Vuoden 2016 aikana Suomen talouden elpyminen näkyi selvästi Lahdessa väestönkasvun vahvistumisena ja työllisyyden paranemisena. Kaupunkilaisten palveluita uudistettiin, alueen elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä vahvistettiin.
taidelauantai 2016

Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta toteaa, että tämä on edellyttänyt edelleen suhteellisen korkeaa investointitasoa. Vuoden tulosta heikensivät alkuperäiseen talousarvioon verrattuna merkittävät menoylitykset erityisesti sosiaali- ja terveystoimessa. Vuonna 2016 toteutettiin kuntien yhdistyminen ja päätettiin sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtymisestä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymään.

Tulos talousarviota heikompi

Kaupungin taloudellinen tulos painui miinukselle 9,8 milj. euroa. Vuosikate oli 38,7 milj. euroa, joka on noin kaksi milj. euroa talousarviota alhaisempi. Talousarvion tavoitteeksi oli asetettu nollatulos.

Toimintamenot ylittyivät noin 8 milj. euroa. Suurimmat ylitykset kohdistuivat erikoissairaanhoidon ostopalveluun sekä sosiaali- ja terveystoimialan omaan toimintaan. Myös sivistystoimialalla perusopetuksessa ja päivähoidossa oli mittavia menojen ylityksiä. Poistot ylittyivät lähes 6 milj. eurolla erityisesti alaskirjausten vuoksi.

Henkilöstön palkkakulut kääntyivät laskuun ja toteutuivat 7,6 milj. euroa (3,3 %) talousarviota pienempinä, osittain kilpailukykysopimuksen takia. Henkilöstön määrä väheni 173:lla tammikuusta joulukuuhun, näistä 154 oli määräaikaisia. Toimintatapoja on jatkuvasti kehitetty hyvässä yhteistyössä henkilöstön kanssa.

Verotulot, 449 milj. euroa, olivat noin 900 000 euroa alkuperäistä talousarviota paremmat. Valtionosuudet ylittyivät noin 3 miljoonalla eurolla. Vuoden aikana vahvistunut väestönkasvu ja parantunut työllisyys näkyvät kaupungin taloudessa vasta tänä ja ensi vuonna.

Kaupungin omaan toimintaan otetut lainat olivat vuoden 2016 lopussa 207,4 milj. euroa, eli 1 737 euroa asukasta kohden. Koko konsernin lainamäärä vuoden lopussa oli 989,5 milj. euroa.

Mittavat investoinnit terveysasemaan ja kouluihin

Kaupungin investointitaso pysyi edelleen korkeana, vaikka bruttoinvestointien toteutuma noin 64 milj. euroa olikin reilut 12 milj. euroa talousarviossa ennakoitua alhaisempi. Tulorahoitus riitti kattamaan 61,3 prosenttia nettoinvestoinneista.

Suurimmat investointikohteet olivat kaupunginsairaalan uudistaminen pääterveysasemaksi (10,7 milj.) Lahden uimahallin rakenteiden korjaus (2,5 milj.) Villähteen koulun laajennus (1,8 milj.) ja Länsiharjun koulun liikuntahalli (1,1 milj.) sekä Jalkarannan sairaalan muutostyöt (1,2 milj.).

Kaupunkikonsernin muutokset jatkuvat

Lahden kaupunginvaltuusto teki kesäkuussa päätöksen uuteen Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymään liittymisestä. Lähes koko maakunnan kattava yhtymä aloitti vuoden 2017 alussa ja liikkeenluovutuksella yhtymään siirtyi kaupungilta noin 2 400 henkilöä ja kaupungin omasta toiminnasta ostopalveluksi siirtyi noin 345 milj. euroa.

Kaupunki teki päätökset Lahti Energian uudesta lämpölaitosinvestoinnista (Kyvo3). Calpro Oy:n toiminta laajeni, kun yhtiön vastuulle siirtyvät liikkeenluovutuksella kaupungilta Lahden Tietotekniikan palvelut ja vastaavat palvelut hyvinvointiyhtymältä. Lahti Aqua Oy osti Nastolan Vesihuoltolaitoksen. Lahden Sibeliustalo Oy:n ja Lahden Messut Oy:n toimintojen yhdistäminen KOKO Lahti Oy:ksi valmisteltiin loppuvuodesta 2016. Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:n toiminta päättyi vuoden 2016 lopussa.

Lahden kaupungin tilinpäätös 2016 ja kaupunginjohtajan diasarja