Siirry suoraan sisältöön

22.8.2016 20:00

Lahden kaupunginhallitus 22.8.2016

Kaupunginhallitus otti kantaa arviointikertomukseen, täsmensi kaupungin hankintaohjeita ja antoi lausunnon kuntalakiin esitetyistä muutoksista.

Kaupungin hankintaohjeita ollaan parhaillaan uudistamassa. Tarkoituksena on saattaa ohjeet ajan tasalle vastaamaan muuttuvaa hankintalakia ja parantaa niiden käytettävyyttä koko kaupunkikonsernissa.

Kaupunginhallitus täsmensi hankintaohjeita rakennusurakoiden osalta. Lahden kaupungin tavoitteena on monipuoliset asuinalueet, joilla on rakennusliikkeiden kerrostalotuotannon lisäksi ARA- ja muuta vuokratalotuotantoa. Kaupunkikonsernin yleishyödyllisissä rakennusurakoissa on käytetty myös suorahankintaa, perusteena on ollut alueen tonttitarjonnan suppeus.

Hankintaohjeen mukaan suorahankintaperuste on arvioitava aina tapauskohtaisesti. Mikäli perusteen katsotaan olevan olemassa ja hankinta jätetään kilpailuttamatta, perustelut pitää kirjata hankintapäätökseen ja asiassa on syytä tehdä myös suorahankintailmoitus.

Kaupunginhallituksen päätökset

Kaupunginhallituksen kaikki jäsenet olivat paikalla ja päätökset tehtiin esityslistan mukaisesti.

Lisätietoja: kaupunginhallituksen puheenjohtaja Juha Rostedt, 040 510 9244