Siirry suoraan sisältöön

25.4.2016 20:00

Lahden kaupunginhallitus 25.4.2016

Kaupunginhallitus keskusteli kokouksessaan  maakunnallisesta valmistautumisesta sote -uudistukseen. Tavoitteena on siirtää maakunnan julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu yhtymälle ensi vuoden alusta lähtien.

Kaupunginhallituksen kokouksen aluksi esiteltiin uudistuva lahti.fi -verkkopalvelu. Projekti aloitettiin keväällä 2015 ja se on edennyt aikataulussa. Määrittelytyöpajojen jälkeen tekninen toteutus Share Point 2013 -julkaisualustalle tehtiin kolmessa vaiheessa, sisällönsyöttö päästiin aloittamaan maaliskuun puolivälissä. Projekti on pysynyt budjetissa, arvioidut kustannukset ovat noin 75 prosentti suunnitellusta 300 000 euron kustannusarviosta. Projektin kustannuksiin sisältyvät toteutus, laaduvarmistus, asennus, testaus, koulutukset, kieliversioiden käännökset sekä räätälöidyt muutostyöt.

Lisäresursseja potilastietojärjestelmän uudistukseen

Kaupunginhallitus keskusteli kokouksessaan  maakunnallisesta valmistautumisesta sote -uudistukseen. Tavoitteena on siirtää maakunnan julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu yhtymälle 1.1.2017 alkaen. Hyvinvointikuntayhtymä järjestäisi kuntien perusterveydenhuollon, sosiaalipalvelut sekä erikoissairaanhoidon.

Kaupunginhallitukselle esiteltiin sote -uudistukseen liittyvä potilastietojärjestelmien yhtenäistäminen. Lahden kaupunki siirtyy käyttämään Päijät-Hämeen Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän tuottamia järjestelmäpalveluita, jotka PHSOTEY kilpailuttaa kaupungin käyttöön. Päätöksessään(§ 122) kaupunginhallitus totesi, että potilastietojärjestelmän uudistuksen vaatimat resurssit, koulutus ja projektihenkilöstö osoitetaan sosiaali- ja terveystoimialalle seuraavissa talousarviomuutoksissa.

Uudistuksen yhteydessä Lahden Tietotekniikka -taseyksikön palvelut siirretään henkilöstö- ja taloushallinnon palveluita tuottavaan Calpro Oy:hyn. LTT:n henkilökunta siirtyy ns. vanhoina työntekijöinä Calpron palvelukseen. Tietotekniikassa työskentelee 55 henkilöä ja Calprossa lähes 100 työntekijää. Lahden kaupunki on Calpro Oy:n pääomistaja 57,63 % omistusosuudella.

Lahden Tietotekniikan palveluvalikoimaan kuuluvat tietoteknisten laitteiden ja ohjelmistojen asentamiseen, toimittamiseen, ylläpitoon ja käytön tukeen kuuluvat palvelut. Yksikkö vastaa myös mm. tietoliikenneverkosta ja kaupunkitasoisten tietojärjestelmien tukipalveluista.

Kokouksessa Jari Salosen tilalla oli Lasse Järvinen, muut jäsenet olivat läsnä.

Kaupunginhallituksen esityslista

Lisätietoa

kaupunginhallituksen puheenjohtaja Juha Rostedt, 040 5109 244