Siirry suoraan sisältöön

8.11.2016 16:00

Lahden kaupunginhallitus löysi lisätuloja talousarvioon

Lahden kaupunginvaltuusto (7.11.2016) päätti pitää veroprosentit ennallaan, ja kaupunginhallitus joutui etsimään talousarviokokouksessaan kiinteistöveron korotusta vastaavat säästötoimenpiteet ja lisätulot.

​​Kaupunginhallituksen keskustelun jälkeen kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta teki tuloihin suurimmat muutosesitykset konserniyhtiöiden osinkotavoitteisiin ja myyntivoittoihin. Määrärahalisäykset kohdistuvat junioriurheiluun, tukityöllistämiseen sekä perusopetukseen.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti tukea junioriurheilua 300 000 eurolla, käytännössä tämä tarkoittaa alennusta urheiluseurojen tilavuokriin. Puolet kustannuksesta katetaan yleishallinnosta, puolet etsitään muualta budjetista.

Tukityöllistämiseen kaupunginhallitus lisäsi miljoona euroa, määrärahalisäys vaikuttaa myös Lahden kaupungille pitkäaikaistyöttömyydestä tuleviin työmarkkinatukimaksuihin.

Konserniyhtiöiltä lisää osinkoja

Kaupunginhallitus päätti lisätä Lahti Energian osinkotavoitetta 1,5 milj. eurolla, osinkotulo olisi ensi vuoden aikana yhteensä 12,5 milj. euroa. Lahden Talot Oy:n osinkotavoitetta lisättiin 50 000 eurolla eurolla, tulotavoite on nyt 650 000 euroa. Kaupunginhallitus joutui äänestämään osinkotavoitteista ja kaupunginjohtajan ehdotus voitti 8-5, sosiaalidemokraattien ja Vasemmistoliiton vastustaessa korostuksia.

Tämän lisäksi kaupunginhallitus haluaa tehostaa sellaisen omaisuuden myyntiä, joka ei ole olennaista palvelutuotannon kannalta. Myyntivoittoa odotetaan 2,5 milj. euroa.

Keskustan kouluverkkoon ratkaisu

Kaupunginhallitukselle esiteltiin suunniteltua kevyempi ratkaisu keskustan kouluverkkoon. Sivistystoimiala ja Tilakeskus selvittävät Tiirismaan koulun keskittämistä Paavolan alueelle, jossa on vapautumassa opiskeluun sopivia tiloja. Samalla palataan Harjun koulun jatkoon.

Kaupunginhallitus hyväksyi Svenska Gården -hankesuunnitelman Anttilanmäen koulusta ruotsinkielisen opetuksen keskuksena. Kaupunki on neuvotellut Anttilanmäen koulun myymisestä ruotsinkielisille säätiöille, jotka peruskorjaisivat koulun perusopetukseen ja päiväkodiksi. Kaupunginhallitus joutui äänestämään asiasta, sosiaalidemokraateista Jarkko Nissinen ja Reijo Savurinne vastustivat suunnitelmaa.

Varhaiskasvatuspalveluista kaupunginjohtaja tarkisti talousarviokirjan kuvausta niin, että yksityisen päivähoidon toimintaedellytyksiä tulee parantaa ja yksityisen päivähoidon palvelut ovat nykyistä tasapuolisemmin kaupunkilaisten saavutettavissa. Tekstitarkennus hyväksyttiin sosiaalidemokraattien ja vasemmistoliiton vastustuksesta huolimatta. Kaupunginhallitus äänesti myös subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttamisesta ja Antti Holopaisen esitys kaatui äänin 8-5.

Hyvinvointikuntayhtymä kokoaa palvelut

Lahden kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen siirtyy vuoden 2017 alussa toimintansa aloittavalle Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymälle. Yhtymältä odotetaan tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Kaupunginhallitus vähensi ostopalveluun varattua rahaa 1,7 milj. euroa lautakunnan linjauksen mukaiseksi. Hyvinvointiyhtymä tuottaa ostopalveluna lahtelaisille noin 343 milj. euron sote -palvelut.

Uuteen kuntayhtymään siirtyy lähes 2 400 työntekijää ja kaupungin palvelukseen jää kaikkiaan 3 800 henkilöä. Tukipalvelujärjestelyt vuoden 2017 aikana vähentävät henkilöstön lukumäärää edelleen merkittävästi.

Nastolan terveysaseman toiminta turvataan

Kaupunginhallitus edellyttää, että Nastolan terveysaseman toiminnan jatko turvataan Lahden ja Nastolan yhdistymissopimuksen mukaisesti. Kaupunki haluaa neuvotella ratkaisusta Hyvinvointikuntayhtymän kanssa ja vastaa Nastolan terveysaseman peruskorjauksesta.

Kaupunginhallitus äänesti useasta muutoksesta

Vasemmistoliiton Antti Holopaisen ehdotus työttömien 50 % alennuksesta Wellamo-opiston kursseihin sai kaupunginhallituksen tuen äänin 7-6, Kokoomuksen vastustaessa muutosehdotusta.

Kaupunginhallitus äänesti myös tekstilisäyksestä ”joukkoliikenteen taksoja ei koroteta vuonna 2017”, sosiaalidemokraattien esitys kaatui äänin 8-5.

Alijäämää kurotaan organisaatiouudistuksella

Talousarvio päätyy 1,6 miljoonan alijäämään. Kaupungin organisaatio uudistetaan vaalikauden alussa 1.6.2017. Samalla kun talousarvio keväällä päivitetään vastaamaan uutta tilannetta, määritellään myös miten edellytetty 1,1 miljoonan euron virtaviivaistamishyöty otetaan talousarviossa huomioon.

Lahden kaupunginvaltuusto päättää ensi vuoden talousarviosta ja vuosien 2018–2019 taloussuunnitelmasta 28.11.2016.
 
Lisätietoja
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Juha Rostedt, 040 510 9244
kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta, 050 63895