Siirry suoraan sisältöön

25.1.2019 12:25

Lahden kaupunginmuseo haluaa alueelliseksi vastuumuseoksi

Liikunta- ja kulttuurilautakunnalle esitetään, että Lahden kaupunginmuseo hakee Päijät-Hämeen alueellista vastuumuseotehtävää 1.1.2020 alkaen. Tehtävä sisältyy parhaillaan eduskunnan käsittelyssä olevaan uuteen museolakiin ja siihen liittyvään valtionosuusuudistukseen.

Lautakunta käsittelee esitystä torstain 31.1. kokouksessaan. Asia etenee edelleen kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Kaikki museot, joiden tavoitteena on olla valtionosuusjärjestelmän piirissä vuodesta 2020 alkaen, tekevät valtionosuushakemuksen myös perustehtävän osalta opetus- ja kulttuuriministeriöön 20.2.2019 mennessä.

Alueellinen vastuumuseotehtävä korvaa nykyisen maakunta- ja aluetaidemuseojärjestelmän sekä valtakunnallisen erikoismuseojärjestelmän. Aiemmin Museovirastolle kuuluneet kulttuuriympäristön suojeluun ja museoalan neuvontaan liittyvät tehtävät siirtyvät maakuntien museoille.

Tehtävässä onnistuminen edellyttää ammattitaitoisen lisähenkilökunnan palkkaamista Lahden kaupunginmuseoon. Tehtävien hoitamiseen osoitetaan valtionosuutta.

Esityksen perusteluissa todetaan, että uusi haettavissa oleva vastuumuseotehtävä olisi Lahdelle maakunnan keskuskaupunkina luonteva jatko nykyiseen maakunta- ja taidemuseotehtävään. Toimiminen alueellisena vastuumuseona lisää Lahden kaupungin merkittävyyttä ja painoarvoa maakunnan kehittämisessä, kulttuuriperinnön suojelutyössä ja koko suomalaisessa museokentässä.

Museovirasto käy hakijoiden kanssa neuvottelut alueellisten tehtävien hoitamisesta keväällä 2019. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös museoiden hyväksymisestä valtionosuuden piiriin, alueellisten vastuumuseoiden nimeämisestä sekä valtionosuuksien yksikköhinnoista ja henkilötyövuosista tehdään lokakuussa 2019.  

Taustaa

Lahden kaupunginmuseo on toiminut Päijät-Hämeestä ja Mäntsälästä vastaavana maakunta- ja aluetaidemuseona 1980-luvun lopulta lähtien. Vuonna 1996 Museovirasto ja Lahden kaupunki solmivat yhteistyösopimuksen, jonka perusteella kaupunginmuseo ryhtyi hoitamaan arkeologiseen ja rakennettuun kulttuuriperintöön liittyviä viranomaistehtäviä yhdessä Museoviraston kanssa. Viranomaistehtävien sisältöä ja vastuita sekä koko maakuntamuseon tehtäväkenttää selvennettiin uudella sopimuksella 2007.

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan asialistalla

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan kokouksen 31.1.2019 asialistalla on lisäksi muun muassa käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2019 sekä sitovuustasojen ylitykset vuodelta 2018. Lue koko esityslista KTwebistä.

Lisätiedot

sivistysjohtaja Tiina Granqvist, p. 050 383 6574
museonjohtaja Timo Simanainen, p. 044 716 1301