Siirry suoraan sisältöön

14.6.2016 8:05

Lahden kaupunginvaltuusto 13.6.2016

Lahden kaupunginvaltuusto 13.6.2016

Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Katja Ilmoniemi ja Lasse Järvinen.

Kaupunginvaltuusto päätti asiat esityslistan mukaisesti lukuun ottamatta seuraavia asioita:

57 § Lahti Energian lämpölaitosinvestoinnin rahoitus- ja takauspäätös

Kaupunginhallitus päätti tämänpäiväisessä kokouksessaan 13.6. tehdä asian perusteluosaan ja liitteisiin kh:n esityslistan 185 §:stä ilmenevän lisäyksen sekä päätösehdotukseen seuraavan lisäyksen:

"Kaupungin takaukselle ei vaadita vastavakuutta.

Lopulliset lainaehdot, joille takaus myönnetään, tarkentuvat myöhemmin ja ne samoin kuin kaupungin antaman takauksen ehdot saatetaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Vielä kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti."

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotukset.

63 § Tiirismaan koulun perusparannus- ja uudisrakennusvaihtoehtojen vertailu

Hyväksyttiin äänin 65-36, yksi tyhjä, valtuutettu Jorma Ratian tekemä hylkäysehdotus:

"Muutosesitys kaupunginhallituksen päätösesitykseen:

Kaupunginvaltuusto hylkää kaupunginhallituksen päätösesityksen.

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus viipymättä aloittaa Tiirismaan koulusta hankesuunnitelman valmistelun uuden koulurakennuksen rakentamiseksi ja tuo sen mukaisen rakentamisen valtuuston vahvistettavaksi."