Siirry suoraan sisältöön

17.6.2016 15:00

Lahden kaupunki on selvittänyt urheilukeskuksen latu-urien muutostöiden kulun

Kaupunki on antanut lausunnon Museovirastolle urheilukeskuksen latu-urien muutostöiden kulusta ja ryhtynyt toimiin lupaprosessien kehittämiseksi. 

​Lahden urheilukeskuksessa tehty vanhojen latu-urien levennys kansainvälisten hiihtokilpailujen standardia vastaavaksi on vaikuttanut muinaismuistoalueeseen. Muutostöissä vahingoittui urheilukeskuksen maastossa olevia vuoden 1918 sisällissodan ampumapoteroita. Lahden kaupungin ja Museoviraston tapaamisessa 10.6.2016 käytiin läpi tapahtumien kulkua urheilukeskuksen alueella.

Valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö

Urheilukeskuksen alueen asemakaavassa hiihtostadion on määritelty valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Kaavamääräyksen mukaan Lahden kaupunginmuseolle tulee antaa lausuntomahdollisuus kaikesta alueella tehtävästä rakentamisesta.

Lupaprosessissa ilmeni puutteita

Lahden kaupungin lausunnossa Museovirastolle todetaan, että asemakaavamääräystä on rakennus- ja rakennehankkeiden osalta urheilukeskuksessa noudatettu. Maisematöiden osalta lupaprosessissa on kuitenkin ollut puutteita. Muinaismuistojen tuhoja ei ole aiheutettu tahallisesti, vaan ne johtuvat lupaprosessissa olevista epäselvyyksistä.

Kaupunki on ryhtynyt toimiin lupaprosessien kehittämiseksi

Lahden kaupunki on ryhtynyt välittömiin toimiin urheilukeskuksen alueen lupaprosessin tarkistamiseksi. Toimenpiteillä varmistetaan, että vastaavia virheitä ei enää tulevaisuudessa tapahdu. Jatkossa kaikkiin alueella suoritettaviin toimenpiteisiin tulee hakea rakennusvalvontaviranomaisen lupa ja hakemukseen tulee liittää Kaupunginmuseon ja ympäristöpalveluiden lausunnot.

Lisätietoja:

Toimialajohtaja Tiina Granqvist, p. 050 383 6574